Convocation 2004 - 2008
Session number: 7
Date of event: 07. 03. 2005.
Minutes

sa Sedme sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 7. marta 2005. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,15 časova.

Sednicom Skupštine predsedavao je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine je prisustvovalo 111 poslanika.

Prema evidenciji sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Milan Aleksić, mr ph Dragan Božić, dr Predrag Bubalo, Maja Gojković, mr Milenko Makivić, Igor Mirović i Tot dr Tivadar.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuje predsednik i članovi Izvršnog veća AP Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Sednica Skupštine je zakazana u skladu sa članom 79. stav 3. i članom 80. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, iz razloga što rok za podnošenje amandmana na Predlog zakona o visokom obrazovanju ističe 8. marta 2005. godine, jer je Predlog zakona Vlada Republike Srbije uputila Narodnoj skupštini Republike Srbije,na razmatranje po hitnom postupku.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Sedmu sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Poslaniku Dejanu Čapo predsednik Skupštine izrekao je opomenu, jer je i pored upozorenja govorio o pitanju koje nije na dnevnom redu.

Predsedavajući je stavio na glasanje dnevni red predložen za Sedmu sednicu Skupštine AP Vojvodine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za", 32 "protiv" i jednim uzdržanim usvojila sledeći

DNEVNI RED:

  1. UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU.

Predsedavajući je predložio da se diskusija poslanika ograniči na pet minuta na srpskom jeziku, a na jezicima nacionalnih zajednica, koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasa "za" i 30 "protiv" predlog usvojila.


1. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU

Izvršno veće AP Vojvodine, na osnovu člana 165. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine na Predlog zakona o visokom obrazovanju podnelo je Predlog amandmana I i II i uputilo ga Skupštini, na razmatranje.

Predlog amandmana sa Predlogom zakona prethodno su razmatrali Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za propise. Odbori su predložili Skupštini da utvrdi amandmane na Predlog zakona u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine, mr Bojan Pajtić.

Stav Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport dodatno je obrazložila predsednik Odbora, prof. dr Svetlana Lukić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Maja Sedlarević, dr Velibor Radusinović, prof. dr Dragoslav Petrović, Goran Ješić, prof. dr Đorđe Bašić, Laslo Đula, Nikola Ćirović, Jadranka Beljan-Balaban, Goran Tajdić, dr Branislava Belić, Milorad Mirčić, Dušan Bajatović, Nenad Čanak, Dušan Šijan, Lazar Marjanski, prof. dr Svetlana Lukić, dr Milijan Popović, Ljiljana Đurđevac, Bojan Kostreš, dr Branislav Blažić, dr Živorad Smiljanić, Vaš Tibor i mr Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine i Bunjik Zoltan, pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I na Predlog zakona o visokom obrazovanju. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 32 glasa "za" i 33 "protiv" utvrdila Amandman I na Predlog zakona o visokom obrazovanju.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II na Predlog zakona o visokom obrazovanju. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasa "za" i 32 "protiv" utvrdila Amandman II na Predlog zakona o visokom obrazovanju.

Amandmani koje je utvrdila Skupština podneće se Narodnoj skupštini Republike Srbije, na odlučivanje.

Za predstavnike u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u skladu sa članom 166. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, određeni su Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine i prof. dr Svetlana Lukić, predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu, prešlo se na poslanička pitanja.

Predsedavajući je podsetio poslanike da su na Šestoj sednici Skupštine usmeno poslanička pitanja postavili poslanici: Milena Vasić-Stupar (dva poslanička pitanja), Dušan Popović i Petar Andrejić.

Poslanička pitanja u pisanom obliku postavili su poslanici Dušan Šijan (šest poslaničkih pitanja) i Rajko Mrđa (tri poslanička pitanja).

Zatim se prešlo na postavljanje poslaničkih pitanja. Poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su poslanici: dr Velibor Radusinović (dva poslanička pitanja), Siniša Dobričinac i Tihomir Đuričić (dva poslanička pitanja).

Poslanik Petar Andrejić postavio je u pisanom obliku dva poslanička pitanja.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 13,55 časova.