Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 7
Датум отримованя: 07. 03. 2005.

На основу члана 79. став 2. и 3. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
седму седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 7. марта 2005. године (понедељак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. УТВРЂИВАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

У случају спречености обавестите Службу Скупштине АП Војводине на телефон број 021/456–107 или 456–281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 2. марта 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш