Сазив 2004-2008
Број седнице: 6
Датум одржавања: 25. 02. 2005.
Записник

са Шесте седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 25. фебруара 2005. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 17,55 часова.

Седницом Скупштине председавао је Бојан Костреш, председник Скупштине.

На предлог председавајућег утврђен је кворум и констатовано да седници присуствује 69 посланика.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствује председник и чланови Извршног већа АП Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за Шесту седницу Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и четири уздржана усвојила следећи

Дневни ред:

  1. ИЗБОР ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предложио да се дискусија посланика ограничи на пет минута на српском језику, а на језицима националних заједница, који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и четири "против" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по усвојеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Председник Извршног већа АП Војводине, на основу члана 198. Пословника Скупштине АП Војводине доставио је Предлог за избор члана Извршног већа АП Војводине.

Председник Извршног већа АП Војводине, мр Бојан Пајтић је додатно образложио Предлог.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Лазар Марјански, Стеван Кесејић, др Бранислав Блажић, Душан Бајатовић, др Перица Косановић, Ненад Чанак, др Велибор Радусиновић и Тихомир Ђуричић.

По члану 199. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине члан Извршног већа АП Војводине је изабран ако је за његов избор гласала већина од укупног броја посланика.

О избору Извршног већа АП Војводине одлучује се јавним гласањем (члан 199. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине).

Председавајући је Предлог о избору члана Извршног већа АП Војводине ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина већином гласова од укупног броја посланика Скупштине изабрала за члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине Данијела Петровића, са 64 гласа "за", 28 "против" и пет уздржаних.

На основу члана 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа АП Војводине изабрани члан Извршног већа АП Војводине, Данијел Петровић положио је пред Скупштином заклетву.

Председавајући је Данијелу Петровићу честитао на избору за члана Извршног већа АП Војводине и пожелео му успешан рад и добру сарадњу.

Затим се прешло на постављање посланичких питања.

Посланичка питања у усменом облику поставили су посланици: Душан Поповић, Милена Васић-Ступар (два посланичка питања), Петар Андрејић и Душан Кузман.

Посланичка питања у писаном облику поставили су посланици Душан Шијан (шест посланичких питања) и Рајко Мрђа (три посланичка питања).

Председавајући је обавестио присутне да су посланици Скупштине АП Војводине Драган Арсић и мр Бојан Пајтић поднели оставке на место посланика у Скупштини АП Војводине.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 18,52 часова.