2004 - 2008 összehívás
Az ülések száma: 6
A megtartás időpontja: 25. 02. 2005.

Na osnovu člana 29. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine i člana 78. stav 1. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
šestu sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 25. februara 2005. godine (petak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 17,55 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. IZBOR ČLANA IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 25. februara 2005. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš