Saziv 2012-2016
Session number: 4
Date of event: 20. 09. 2012.

Na osnovu člana 79. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,


S A Z I V A M

ČETVRTU SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 20. septembra 2012. godine (četvrtak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011.GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011.GODINU,
 2. PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD GIMNAZIJOM "JAN KOLAR" SA DOMOM UČENIKA BAČKI PETROVAC U BAČKOM PETROVCU,
 3. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.-31.12.2011.GODINE,
 4. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2011.GODINU,
 5. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2011.GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 6. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2011.GODINU,
 7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2011.GODINU,
 8. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIM REZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2011.GODINU,
 9. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ZA 2011. GODINU,
 10. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2011. GODINU,
 11. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2011. GODINU,
 12. ODLUKA O RASPODELI NETO DOBITI ZA 2011. GODINU JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD (DAVANjE SAGLASNOSTI).

 

U prilogu Vam dostavljamo zapisnike sa 2. i 3. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 11.jula 2012.godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.

 

 SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 10. septembar 2012. godine

 

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)