Saziv 2004-2008
Broj sednice: 5
Datum održavanja: 25. 02. 2005.
Zapisnik

sa Pete sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 25. februara 2005. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,20 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Bojan Kostreš, predsednik Skupštine i Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine je prisustvovalo 118 poslanika.

Odsustvo sa sednice Skupštine opravdao je poslanik dr Danijel Petaković.

Prema evidenciji sednici Skupštine nije prisustvovao poslanik Maja Gojković.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuje predsednik i članovi Izvršnog veća AP Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Sednica Skupštine je zakazana u skladu sa članom 80. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, iz razloga što je neophodno da Skupština u kratkom roku donese odluku o najpovoljnijem ponuđaču za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2004. godinu.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na današnjoj sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa Četvrte sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 22. decembra 2004. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za Petu sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa Četvrte sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 30 "protiv" usvojila zapisnik sa Četvrte sednice.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Petu sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Grupa poslanika u Skupštini AP Vojvodine, u skladu sa članom 205. stav 1. Poslovnika Skupštine dostavila je obrazloženi predlog da se izglasa nepoverenje mr Igoru Kurjačkom, članu Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predlog poslanika dostavljen je poslanicima 18. februara 2005. godine, u skladu sa članom 205. stav 2. Poslovnika Skupštine, sa naznačenjem da će se o ovom predlogu raspravljati na Petoj sednici Skupštine.

Odbor za bezbednost Skupštine, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine predložio je da se dnevni red Pete sednice Skupštine proširi novim tačkama:

 • Predlog odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost i
 • Predlog odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.

Predsedavajući je predlog Odbora za bezbednost stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za", 29 "protiv" i 10 uzdržanih glasova predlog usvojila.

Odbor za informisanje Skupštine, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine predložio je da se dnevni red Pete sednice Skupštine proširi novim tačkama:

 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Skupštine "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora "Dnevnik" Holding javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost.

Predsedavajući je predlog Odbora za informisanje stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za", 29 "protiv" i četiri uzdržana glasa predlog usvojila.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine predložio je da se dnevni red Pete sednice Skupštine proširi novom tačkom – Predlog odluke o izboru Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine.

Predsedavajući je predlog Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i pet uzdržana glasa predlog usvojila.

Odbor za budžet i finansije Skupštine, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine predložio je da se dnevni red Pete sednice Skupštine proširi novom tačkom – Predlog odluke o dodeli Ugovora o reviziji Konsolidovanog završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2004. godinu Preduzeću za reviziju računovodstvenih izveštaja "Vinčić" iz Beograda.

Predsedavajući je predlog Odbora za budžet i finansije stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i šest uzdržanih glasova predlog usvojila.

Izvršno veće AP Vojvodine na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine predložilo je da se dnevni red Pete sednice Skupštine proširi novim tačkama:

 • Predlog odluke o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o razrešenju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o razrešenju direktora Turističke organizacije Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine,
 • Predlog odluke o razrešenju direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin,
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin,
 • Predlog odluke o razrešenju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o razrešenju direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad,
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad.

Predsedavajući je predlog Izvršnog veća AP Vojvodine stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za", 30 "protiv" i sedam uzdržanih glasova predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje dnevni red predložen za Petu sednicu Skupštine AP Vojvodine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za", 43 "protiv" i pet uzdržana usvojila sledeći

Dnevni red

 1. PREDLOG ZA IZGLASAVANjE NEPOVERENjA ČLANU IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, MR IGORU KURJAČKOM,
 2. PREDLOG ODLUKE O DODELI UGOVORA O REVIZIJI KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2004. GODINU PREDUZEĆU ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA "VINČIĆ" IZ BEOGRADA,
 3. PREDLOG ODLUKE O OBRAZOVANjU POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,
 4. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,
 5. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 6. GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2004. GODINU,
 7. PREDLOG ODLUKE O IZBORU POKRAJINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA VOJVODINE,
 8. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 9. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE,
 10. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE,
 11. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE,
 12. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST,
 13. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "DNEVNIK" HOLDING JAVNOG PREDUZEĆA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST,
 14. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST,
 15. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 16. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 17. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 18. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 19. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,
 20. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,
 21. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN,
 22. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN,
 23. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 24. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE", NOVI SAD,
 25. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE", NOVI SAD.

Predsedavajući je predložio da se diskusija poslanika ograniči na pet minuta na srpskom jeziku, a na jezicima nacionalnih zajednica, koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 29 "protiv" usvojila.

Zatim se prešlo na rad po usvojenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZA IZGLASAVANjE NEPOVERENjA ČLANU IZVRŠNOG VEĆA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, MR IGORU KURJAČKOM

Grupa poslanika u Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 205. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, podnela je predsedniku Skupštine obrazloženi predlog da se izglasa nepoverenje mr Igoru Kurjačkom, članu Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

O predlogu za izglasavanje nepoverenja, na osnovu člana 205. stav 2. Poslovnika Skupštine, obavešteni su poslanici i Izvršno veće AP Vojvodine.

Na osnovu člana 206. stav 1. Poslovnika Skupštine predstavnik predlagača, predsednik Poslaničke grupe "Zajedno za Vojvodinu", Stevan Mišković obrazložio je predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: dr Velibor Radusinović, Dušan Bajatović i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, mr Igor Kurjački.

Na osnovu člana 39. stav 5. Statuta AP Vojvodine i člana 208. Poslovnika o pitanju poverenja Izvršnom veću, odnosno njegovom članu Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je predlog da se izglasa nepoverenje članu Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, mr Igoru Kurjačkom, stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i 11 uzdržanih donela Odluku o razrešenju člana Izvršnog veća AP Vojvodine, mr Igoru Kurjačkom.

Na osnovu člana 211. stav 2. Poslovnika, mr Igoru Kurjačkom prestala je funkcija člana Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, sa 25. februarom 2005. godine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DODELI UGOVORA O REVIZIJI KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2004. GODINU PREDUZEĆU ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA "VINČIĆ" IZ BEOGRADA

Odbor za budžet i finansije, na sednici održanoj 23. februara 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o dodeli Ugovora o reviziji Konsolidovanog završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2004. godinu Preduzeću za reviziju računovodstvenih izveštaja "Vinčić" iz Beograda i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Potpredsednik Skupštine i predsednik Odbora za budžet i finansije, Martin Zloh dodatno je obrazložio Predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Odbora za budžet i finansije stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i 30 "protiv" donela Odluku o dodeli Ugovora o reviziji Konsolidovanog završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2004. godinu Preduzeću za reviziju računovodstvenih izveštaja "Vinčić" iz Beograda.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O OBRAZOVANjU POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST

Odbor za bezbednost, na sednici održanoj 14. februara 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine, na mišljenje. Izvršno veće podnelo je amandmane I i II.

Odbor za bezbednost prihvatio je amandmane Izvršnog veća AP Vojvodine i na taj način su postali sastavni deo Predloga odluke i o njima se odvojeno ne glasa.

Predlog odluke sa amandmanima prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da razmotri Predlog odluke i odluku donese sa amandmanima.

Predsednik Odbora za bezbednost, poslanik Tomislav Bogunović dodatno je obrazložio Predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milorad Mirčić, Tomislav Bogunović, Nikola Ćirović, Dušan Bajatović, dr Velibor Radusinović, Nenad Čanak, Rajko Mrđa, Dušan Šijan, Lazar Marjanski i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine, dr Korhec Tamaš.

Predsedavajući je Predlog odluke Odbora za bezbednost, stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i 29 "protiv" donela Odluku o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST

Odbor za bezbednost, na sednici održanoj 24. februara 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsednik Odbora za bezbednost, poslanik Tomislav Bogunović dodatno je obrazložio Predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milorad Mirčić, Tomislav Bogunović, prof. dr Dragoslav Petrović, Stevan Kesejić, Dejan Čapo i dr Branislav Blažić.

Predsedavajući je Predlog odluke Odbora za bezbednost, stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 24 "protiv" donela Odluku o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na sednici održanoj 24. februara 2005. godine utvrdio je nov Predlog odluke o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje, kojim je zamenjen Predlog odluke koji je poslanicima dostavljen 14. februara 2005. godine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dušan Bajatović, prof. dr Dragoslav Petrović, Milorad Mirčić, Tomislav Bogunović, Srđan Nikolić, Tihomir Đuričić, Mita Avramov, Mirko Bajić, dr Branislav Blažić, Stevan Mišković, Donka Stančić i Goran Ješić.

Predsedavajući je Predlog odluke Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 98 glasova "za" i dva uzdržana glasa donela Odluku o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

U nastavku sednicom je predsedavao

Borislav Novaković, potpredsednik Skupštine


6. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2004. GODINU

Pokrajinski ombudsman dostavio je Skupštini Godišnji izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2004. godinu i na osnovu člana 37. stav 5. Odluke o Pokrajinskom ombudsmanu zatražio raspravu o Godišnjem izveštaju.

Godišnji izveštaj Pokrajinskog ombudsmana prethodno su razmotrili Odbor za međunacionalne odnose, Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za predstavke i predloge.

Pokrajinski ombudsman, mr Petar Teofilović dodatno je obrazložio Godišnji izveštaj za 2004. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Nikola Ćirović, Egereši Šandor, Ljiljana Đurđevac, Saša Santovac, Slađana Prodanov, Vesna Fabrik, dr Veronika Boškov, Dragana Latovljev, Suzana Brkić, Lazar Marjanski, Dušan Šijan, Rajko Mrđa, Goran Tajdić, Goran Milković, Tihomir Đuričić, Stevan Kesejić, Milorad Mirčić i dr Perica Kosanović.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština razmotrila Godišnji izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2004. godinu i time se upoznala sa radom Pokrajinskog ombudsmana.

Na predlog predsedavajućeg određena je pauza od 15,50 do 17,10 časova

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad

sednice Skupštine i konstatovano da je prisutno 100 poslanika.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZBORU POKRAJINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA VOJVODINE

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, na sednici održanoj 22. februara 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o izboru Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i 28 "protiv" donela Odluku o izboru Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine.

Izborom novog Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine prestala je dužnost Julijani Vuletić, dosadašnjem Pokrajinskom javnom pravobraniocu Vojvodine, u skladu sa članom 26. Odluke o obavljanju poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa AP Vojvodine.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 11. februara 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, prof. dr Svetlana Lukić dodatno je obrazložila Predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za", 30 "protiv" i dva uzdržana donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 11. februara 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o razrešenju direktora Zavoda za kulturu Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za", 31 "protiv" i jednim uzdržanim donela Odluku o razrešenju direktora Zavoda za kulturu Vojvodine.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 23. februara 2005. godine utvrdio je nov Predlog odluke o imenovanju direktora Zavoda za kulturu Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje, kojim je zamenjen Predlog odluke koji je poslanicima dostavljen 14. februara 2005. godine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za", 31 "protiv" i jednim uzdržanim donela Odluku o imenovanju direktora Zavoda za kulturu Vojvodine.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 11. februara 2005. godine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za", 30 "protiv" i tri uzdržana donela Odluku o imenovanju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

U nastavku sednicom je predsedavao

Bojan Kostreš, predsednik Skupštine


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST

Odbor za informisanje, na sednici održanoj 18. februara 2005. godine, na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Skupštine "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici Milorad Mirčić i Dušan Bajatović.

Predsednik Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, Milorad Mirčić pozvao je članove Srpske radikalne stranke da napuste sednicu, što su oni i učinili.

Predsedavajući je Predlog odluke Odbora za informisanje stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Skupštine "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "DNEVNIK" HOLDING JAVNOG PREDUZEĆA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST

Odbor za informisanje, na sednici održanoj 18. februara 2005. godine, na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine utvrdio je Predlog odluke o razrešenjπƒ predsednika i članova Nadzornog odbora "Dnevnik" javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Odbora za informisanje stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i pet uzdržanih donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora "Dnevnik" javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost.


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST

Odbor za informisanje, na sednici održanoj 18. februara 2005. godine, na osnovu člana 191. Poslovnika Skupštine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Odbora za informisanje stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za", jednim "protiv" i sedam uzdržanih donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost.


15. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i četiri uzdržana donela Odluku o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.


16. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i četiri uzdržana donela OdlϷƒku o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.


17. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i četiri uzdržana donela Odluku o razrešenju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsednik Skupštine, Bojan Kostreš predložio je da sednica Skupštine nastavi sa radom i nakon što istekne vreme rada, koje utvrđuje član 80. stav 2. Poslovnika Skupštine, da bi se razmotrile i donele preostale odluke predviđene dnevnim redom.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i jednim "protiv" predlog usvojila.


18. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i tri uzdržana donela Odluku o imenovanju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.


18. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju direktora Turističke organizacije Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o razrešenju direktora Turističke organizacije Vojvodine.


19. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i tri uzdržana donela Odluku o imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine.


20. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i tri uzdržana donela Odluku o razrešenju direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin.


21. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME", PETROVARADIN

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Tomislav Bogunović.

Predsedavajući je Predlog odluke Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i jednim uzdržanim donela Odluku o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin.


22. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Voπ˜vodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o razrešenju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.


23. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova "za" i četiri uzdržana donela Odluku o imenovanju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.


24. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE", NOVI SAD

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" i pet uzdržanih donela Odluku o razrešenju direktora direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad.


25. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE", NOVI SAD

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o imenovanju direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke Izvršnog veća stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i pet uzdržanih donela Odluku o imenovanju direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu, prešlo se na poslanička pitanja.

Predsedavajući je zamolio poslanike da ne napuštaju salu, a da poslanička pitanja mogu da postave Izvršnom veću ili starešini koji rukovodi pokrajinskim organom uprave i da se pitanja odnose na njihov rad ili na poslove iz njihove nadležnosti.

Pošto nije bilo poslaničkih pitanja, predsedajući je u 17,50 časova zaključio Petu sednicu Skupštine.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je, u skladu sa članom 29. Statuta AP Vojvodine u toku rada Pete sednice Skupštine, dostavljen Skupštini Predlog Izvršnog veća AP Vojvodine, mr Bojana Pajtića za izbor novog člana Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, te je u skladu sa članom 78. stav 1. Poslovnika Skupštine sazvao Šestu sednicu Skupštine AP Vojvodine za 25. februar 2005. godine, sa početkom u 17,55 časova.