Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 5
Датум отримованя: 25. 02. 2005.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
пету седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 25. фебруара 2005. године (петак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2004. ГОДИНУ,
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ,
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ,
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ.

У прилогу Вам достављамо записник са 4. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 22. децембра 2004. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

У случају спречености обавестите Службу Скупштине АП Војводине на телефон број 021/456–107 или 456–281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 11. фебруара 2005. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш