Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 4
Датум отримованя: 22. 12. 2004.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
четврта седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 22. децембра 2004. године (среда),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ,
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА МЕРАМА ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ, ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ СА МЕРАМА ЗА ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ И ПРЕГЛЕД МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ,
  4. СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАЗВОЈА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" ЗА ПЕРИОД 2005-2009. ГОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

У случају спречености обавестите Службу Скупштине АП Војводине на телефон број 021/456–107 или 456–281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 11. децембра 2004. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш