Convocation 2004 - 2008
Session number: 4
Date of event: 22. 12. 2004.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
četvrta sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 22. decembra 2004. godine (sreda),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. VERIFIKACIJA MANDATA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  2. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2005. GODINU,
  3. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PROGRAMA DEMOGRAFSKOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA MERAMA ZA NjEGOVO SPROVOĐENjE, PREDLOG PROGRAMA DEMOGRAFSKOG RAZVOJA AP VOJVODINE SA MERAMA ZA NjEGOVO SPROVOĐENjE I PREGLED MERA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA DEMOGRAFSKOG RAZVOJA AP VOJVODINE,
  4. SREDNjOROČNI PLAN RAZVOJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" ZA PERIOD 2005-2009. GODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI),
  5. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA,
  6. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

U slučaju sprečenosti obavestite Službu Skupštine AP Vojvodine na telefon broj 021/456–107 ili 456–281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 11. decembra 2004. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš