Zloženie 2004 - 2008
Číslo zasadnutia: 3
Dátum konania: 03. 12. 2004.
Zápisnica

sa Treće sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 3. decembra 2004. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 12,12 časova.

Sednicom Skupštine predsedavao je Bojan Kostreš, predsednik Skupštine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine je prisustvovalo 114 poslanika.

Prema evidenciji sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: dr Branislav Blažić, dr Predrag Bubalo, Maja Gojković, Goran Ješić i Tot dr Tivadar.

Sednica Skupštine zakazana je u skladu sa članom 80. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, pošto je neophodno što pre doneti Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu AP Vojvodine za 2004. godinu, kojom se predlaže smanjenje ukupnog obima pokrajinskog budžeta za 2004. godinu.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuje predsednik i članovi Izvršnog veća AP Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije se razmatranje predlaže na današnjoj sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnici sa Prve i Druge sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 30. oktobra 2004. godine dostavljeni su poslanicima uz saziv za Treću sednicu Skupštine.

Predsedavajući je zapisnik sa Prve sednice Skupštine stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za",35 "protiv" i jednim udržanim usvojila zapisnik sa Prve sednice Skupštine, održane 30. oktobra 2004. godine, sa tehničkom ispravkom koju je predložio poslanik dr Velibor Radusinović.

Predsedavajući je zapisnik sa Druge sednice Skupštine stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za", 31 "protiv" i pet uzdržanih usvojila zapisnik sa Druge sednice Skupštine, održane 30. oktobra 2004. godine.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Treću sednicu Skupštine.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini, na osnovu člana 151. Poslovnika na razmatranje po hitnom postupku – Predlog rezolucije o neophodnosti povećanja udela budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u prihodima ostvarenim od poreza na zarade.

Na osnovu člana 152. Poslovnika o predlogu da se odluka ili drugi akt donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju pre utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog Izvršnog veća AP Vojvodine da se Predlog rezolucije o neophodnosti povećanja udela budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u prihodima ostvarenim od poreza na zarade donese po hitnom postupku. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za", četiri "protiv" i 37 uzdržanih predlog usvojila.

Odbor za informisanje, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine predložio je Skupštini da se predloženi dnevni red proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog kandidata za izbor člana u Savet Republičke radiodifuzne agencije.

PŸredsedavajući je predlog Odbora za informisanje stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 32 "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Demokratske stranke "Za Evropsku Vojvodinu" u Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika predložila je Skupštini da se predloženi dnevni red proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izmeni Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je predlog Poslaničke grupe Demokratske stranke "Za Evropsku Vojvodinu" stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i 30 uzdržanih predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja Skupštine, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika predložio je Skupštini da se predloženi dnevni red proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za", pet "protiv" i 30 uzdržanih predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine, Bojan Kostreš, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika predložio je Skupštini da se predloženi dnevni red proširi novom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o imenovanju zamenika sekretara Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasova "za", 34 "protiv" i pet uzdržanih predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika predložio je Skupštini da se predloženi dnevni red proširi novom tačkom dnevnog reda – predlozima odluka o izmenama odluka o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je predlog Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za", 39 "protiv" i jednim uzdržanim predlog usvojila.

Pošto nije bilo više predloga za izmenu predloženog dnevnog reda, predsedavajući je stavio na glasanje dnevni red predložen za Treću sednicu Skupštine AP Vojvodine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 35 "protiv" i pet uzdržanih usvojila sledeći

Dnevni red:

 1. PREDLOG OD”LUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2004. GODINU,
 2. PREDLOG REZOLUCIJE O NEOPHODNOSTI POVEĆANjA UDELA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U PRIHODIMA OSTVARENIM OD POREZA NA ZARADE,
 3. PREDLOG KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA U SAVET REPUBLIČKE RADIODIFUZNE AGENCIJE,
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENI POSLOVNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 5. PREDLOG ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 6. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 7. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA:,
 • UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 • PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA FIZIČKE KULTURE U NOVOM SADU,
 • POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
 • TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • UČITELjSKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 • TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU.

Predsedavajući je predložio da se diskusija poslanika ograniči na pet minuta na srpskom jeziku, a na jezicima nacionalnih zajednica, koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" predlog usvojila.

Zatim se prešlo na rad po usvojenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2004. GODINU

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2004. godinu i dostavilo ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmatrao Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog odluke i odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije, mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da će se o Predlogu odluke pretres voditi u načelu, s obzirom da nije podnet ni jedan amandman.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: dr Velibor Radusinović, Sombati mr Zoltan, Milorad Mirčić, dr Veronika Boškov, Goran Vasić, Igor Mirović, Lazar Marjanski, Dušan Bajatović, Dušan Šijan, dr Živorad Smiljanić, Saša Santovac, prof. dr Đorđe Bašić, Mita Avramov i članovi Izvršnog veća: pokrajinski sekretar za finansije, mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu, Bunjik Zoltan, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, mr Igor Kurjački, pokrajinski sekretar za sport i omladinu, Modest Dulić i predsednik Izvršnog veća, mr Bojan Pajtić.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 39 "protiv" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2004. godinu.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG REZOLUCIJE O NEOPHODNOSTI POVEĆANjA UDELA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U PRIHODIMA OSTVARENIM OD POREZA NA ZARADE

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini Predlog rezolucije o neophodnosti povećanja udela budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u prihodima ostvarenim od poreza na zarade na razmatranje i donošenje, po hitnom postupku.

Uvodno izlaganje podneo je predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine, mr Bojan Pajtić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: prof. dr Dragoslav Petrović, Dušan Bajatović, Nenad Čanak, Jadranka Beljan-Balaban, Tomislav Bogunović, Dušan Popović, Aca T. Đukičin, Miroslav Grubanov, Tači Bela, prof. dr Svetlana Lukić, Laslo Đula, Milorad Mirčić, mr Milenko Makivić, Mirko Bajić, Donka Stančić, Dušan Šijan, Đenđi Seleši, Nikola Ćirović, dr Velibor Radusinović, prof. dr Milijan Popović, mr Igor Kurjački, Korhec dr Tamaš, dr Tihomir Simić i članovi Izvršnog veća pokrajinski sekretar za finansije, mr Jovica Đukić i predsednik Izvršnog veća, mr Bojan Pajtić.

Poslanik Milorad Mirčić predložio je izmenu naziva akta tako što bi naziv akta bio zaključak ili odluka.

Poslanik Nikola Ćirović smatrao je da je primereno članu 122. Poslovnika bolje da akt nosi naziv deklaracija.

Poslanik prof. dr Milijan Popović je predložio Skupštini da umesto Rezolucije naziv akta bude Preporuka.

Predstavnik Izvršnog veća kao ovlašćeni predlagač akta, u skladu sa članom 135. Poslovnika, saglasio se sa predlogom poslanika prof. dr Milijana Popovića da akt nosi naziv preporuka.

Poslanik prof. dr Dragoslav Petrović je predložio da se poslanici izjasne o Predlogu preporuke Izvršnog veća AP Vojvodine javnim glasanjem, prozivkom poslanika.

Predsedavajući je predlog poslanika prof. dr Dragoslava Petrovića stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za", četiri "protiv" i pet uzdržanih predlog usvojila.

Potom se prešlo na glasanje o Predlogu preporuke prozivanjem poslanika. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 102 glasa "za" donela Preporuku o neophodnosti povećanja udela budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u prihodima ostvarenim od poreza na zarade.

Predsedavajući je odredio pauza u trajanju od 30 minuta.

Pauza (16,30 – 17,35 časova)

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice.

Predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 91 poslanik.

Poslanik prof. dr Dragoslav Petrović predložio je da sednica Skupštine nastavi sa radom i nakon što istekne vreme rada koje utvrđuje član 80. stav 2. Poslovnika Skupštine, da bi se razmotrile i donele preostale odluke predviđene dnevnim redom.

Predsedavajući je predlog poslanika prof. dr Dragoslava Petrovića stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" predlog usvojila.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG KANDIDATA ZA IZBOR ČLANA U SAVET REPUBLIČKE RADIODIFUZNE AGENCIJE

Skupština AP Vojvodine je članom 23. stav 2. tačka 2. Zakona o radiodifuziji utvrđena kao ovlašćeni predlagač člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije. Članom 24. Zakona predviđeno je da svaki ovlašćeni predlagač predlaže dva kandidata za izbor jednog člana Saveta.

Odbor za informisanje, na sednici održanoj 29. novembra 2004. godine, na osnovu člana 60. Poslovnika utvrdio je predlog kandidata i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i utvrđivanje liste kandidata za izbor člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije.

Poslanik Buš Oto, predsednik Odbora za informisanje obrazložio je predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Egereši Šandor, Jadranka Beljan-Balaban, Milorad Mirčić, Dušan Bajatović i prof. dr Dragoslav Petrović.

Predsedavajući je predlog kandidata za izbor člana u Savet Republičke radiodifuzne agencije, stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 49 glasova "za", 30 "protiv" i 10 uzdržanih utvrdila predlog kandidata za izbor člana u Savet Republičke radiodifuzne agencije, koji će se dostaviti Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije.

Za predstavnika su određeni Bojan Kostreš, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Buš Oto, predsednik Odbora za informisanje Skupštine AP Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI POSLOVNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Poslanička grupa Demokratske stranke "Za Evropsku Vojvodinu" u Skupštini AP Vojvodine , na osnovu člana 43. stav 2. Poslovnika utvrdila je Predlog odluke o izmeni Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predsednik Poslaničke grupe Demokratske stranke "Za Evropsku Vojvodinu", prof. dr Dragoslav Petrović obrazložio je Predlog odluke.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 30 uzdržanih donela Odluku o izmeni Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


5. tačka dnevnog reda: ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na sednici održanoj 29. novembra 2004. godine, na osnovu člana 64. i 123. Poslovnika utvrdio je Predlog odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Poslanik Mirko Bajić, predsednik Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja obrazložio je Predlog odluke.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici Dušan Bajatović i prof. dr Dragoslav Petrović.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 100 glasova "za", tri "protiv" i dva uzdržana donela Odluku o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Predsednik Skupštine AP Vojvodine, Bojan Kostreš, na osnovu člana 33. i 40. Poslovnika predložio je kandidata za zamenika sekretara Skupštine AP Vojvodine.

Predsednik Skupštine obrazložio je predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 30 "protiv" donela Odluku o imenovanju zamenika sekretara Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA:

 • UNIVERZITETA U NOVOM SADU,
 • PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA FIZIČKE KULTURE U NOVOM SADU,
 • POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,
 • TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
 • EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,
 • UČITELjSKOG FAKULTETA U SOMBORU,
 • TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANINU.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na osnovu člana 191. Poslovnika utvrdio je predloge odluka o izmenama odluka o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu i uputio ih Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Poslanik prof. dr Svetlana Lukić, predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport obrazložila je predloge.

Predsedavajući je predložio da se o predlozima odluka vodi zajednički pretres.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 29 protiv predlog usvojila.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Dušan Bajatović.

Predsedavajući je predložio da se o predlozima odluka poslanici izjasne jednim glasanjem o svim predlozima odluka.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za", 25 "protiv" i tri uzdržana predlog usvojila.

Predsedavajući je predloge odluka o izmenama odluka o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za", 25 "protiv" i dva uzdržana donela odluke o izmenama odluka o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i saveta fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik mr Igor Kurjački, u skladu sa članom 226. Poslovnika, podneo ostavku na poslaničku funkciju u Skupštini AP Vojvodine 3. decembra 2004. godine, iz profesionalnih razloga.

Po članu 80. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine jedan od razloga po kome poslaniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran je i podnošenje ostavke. Istim članom predviđeno je da prestanak mandata Skupština konstatuje na prvoj narednoj sednici posle prijema obaveštenja o razlozima za prestanak mandata poslanika.

Predsedavajući je konstatovao da je poslaniku mr Igoru Kurjačkom prestao mandat u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine podnošenjem ostavke, 3. decembra 2004. godine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na poslanička pitanja.

Predsedavajući je zamolio poslanike da ne napuštaju salu, a da poslanici poslanička pitanja mogu da postave Izvršnom veću ili starešini koji rukovodi pokrajinskim organom uprave i da se pitanje odnosi na njihov rad ili na poslove iz njihove nadležnosti.

Pošto nije bilo poslaničkih pitanja predsedavajući je zaključio Treću sednicu Skupštine.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 18,17 časova.