Зволанє 2004 - 2008
Число схадзки: 3
Датум отримованя: 03. 12. 2004.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
трећу седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 3. децембра 2004. године (петак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 12,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2004. ГОДИНУ.

У прилогу Вам достављамо записнике са 1. и 2. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 30. октобра 2004. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

У случају спречености обавестите Службу Скупштине АП Војводине на телефон број 021/456–107 или 456–281.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 23. новембра 2004. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Бојан Костреш