Сазив 2004-2008
Број седнице: 1
Датум одржавања: 30. 10. 2004.
Записник

са Прве седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржанa je 30. октобра 2004. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 12,35 часова.

Седницом Скупштине, у складу са чланом 6. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, до избора председника Скупштине, председавао је најстарији посланик, проф. др Милијан Поповић.

Председавајући је обавестио присутне да седници присуствује 120 изабраних посланика.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствује председник Покрајинске изборне комисије, Слободан Надрљански, као и представници средстава јавног информисања.

У складу са чланом 7. Пословника, на Првој седници Скупштине верификују се мандати посланика, бира председник, потпредседници и чланови радних тела Скупштине и именује секретар Скупштине.

За верификацију мандата посланика Скупштина образује Комисију која има седам чланова и у чијем саставу се обезбеђује сразмерна заступљеност посланика изабраних на предлог појединих политичких странака и других политичких организација и групе грађана. Сходно томе Српска радикална странка има 36 посланика, а то је у процентима 29,988 (два посланика), Демократска странка 34 посланика, а то је у процентима 28,32 (два посланика), Савез војвођанских Мађара 11 посланика, а то је у процентима 9,163 (један посланик), док остале политичке странке (ДСС, СПС, ПСС и Коалиција "Заједно за Војводину") имају право на два члана Комисије.

Посланик, Стеван Мишковић из Коалиције "Заједно за Војводину" предложио је да се гласа подизањем картона "за" или "против".

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила предлог посланика Стевана Мишковића.

Председавајући је ставио на гласање предлог политичких странака о саставу Комисије за верификацију мандата посланика. Након гласања, председавајући је констатовао да су за чланове Комисије изабрани посланици: Лазар Марјански и Душан Шијан (СРС), Јелена Јевтић и Златимир Момиров (ДС) и др Тамаш Корхец (СВМ).

Политичке странке (ДСС, СПС, ПСС и Коалиција "Заједно за Војводину") предложиле су кандидате за чланове Комисије: др Ђорђа Богдановића, Александру Сујић, мр пх Драгана Божића и мр Ђерђа Озера.

Председавајући је ставио предлоге на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је кандидат др Ђорђе Богдановић добио 43 гласа, кандидат Александра Сујић добила 64 гласа, кандидат мр пх Драган Божић добио 57 гласова, а кандидат мр Ђерђ Озер добио 63 гласа и да су за чланове Комисије изабрани посланици мр Ђерђ Озер (Коалиција "Заједно за Војводину") и Александра Сујић (ПСС).

Председавајући је предложио два кандидата за председника Комисије и то: Јелену Јевтић (ДС) и Александру Сујић (ПСС). Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је за председника Комисије изабрана Јелена Јевтић.

У складу са чланом 9. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је констатовао да Комисију за верификацију мандата сачињавају следећи посланици:

 1. Јелена Јевтић, председник,
 2. Лазар Марјански, члан,
 3. Душан Шијан, члан,
 4. Златимир Момиров, члан,
 5. др Тамаш Корхец, члан,
 6. мр Ђерђ Озер, члан и
 7. Александра Сујић, члан.

Председавајући је одредио паузу, ради одржавања седнице Комисије за верификацију мандата посланика, у којој ће Комисија утврдити извештај о верификацији мандата посланика и поднети га Скупштини на разматрање и усвајање.

Сходно томе, председавајући је предложио паузу у трајању од 20 минута

Пауза

Након паузе седница Скупштине је наставила са радом у 13,55 часова.

Председавајући је обавестио присутне да је Комисија завршила рад на верификацији мандата посланика и доставила му Извештај.

Председавајући је обавестио присутне да је Српска радикална странка поднела приговор на повреду члана 228. став 3. Пословника, по којем није обезбеђен телевизијски и радио пренос рада седнице Скупштине.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице и констатовано да седници присутвује 120 посланика.

Председник Комисије за верификацију мандата посланика, Јелена Јевтић поднела је Извештај Комисије на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије о спроведеним изборима расписаних за 19. септембар 2004. године за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине. Комисија је утврдила да су уверења о избору посланика издата од органа за спровођење избора, као и подаци из уверења о избору свих 120 посланика истоветни са подацима из Извештаја Покрајинске изборне комисије, и на основу тога Комисија за верификацију мандата посланика предложила је Скупштини да усвоји Извештај и верификује мандате посланика, с тим што су два члана Комисије гласала против верификације мандата посланика Бојана Костреша.

Председавајући је отворио претрес о поднетом Извештају Комисије у целини.

У претресу су учествовали посланици: Лазар Марјански, Душан Шијан, Милорад Мирчић, мр Бојан Пајтић, Игор Мировић, Ненад Чанак, Стеван Мишковић и проф. др Драгослав Петровић и члан Покрајинске изборне комисије Стојан Печек.

Пошто је Комисија предложила верификацију мандата свих изабраних посланика, председавајући је Извештај Комисије у целини ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је са 70 гласова "за", шест "против" и четири уздржана Скупштина верификовала мандате свих 120 посланика.

Председавајући је констатовао, сходно члану 9. став 3. Пословника, да верификацијом мандата посланика Комисија престаје са радом, а Скупштина може да ради и пуноважно одлучује.

У складу са чланом 7. Пословника, председавајући је предложио дневни ред за Прву седницу Скупштине АП Војводине. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 106 гласова "за" и два уздржана усвојила следећи

 1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
 2. ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
 3. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
 4. ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предложио паузу за предлагање кандидата за избор председника Скупштине од сат времена и обавестио посланике да паузу искористе и за образовање посланичких група, у складу са чланом 41. и 42. Пословника.

Пауза

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице и констатовано да седници присуствује 118 посланика.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Председавајући је обавестио посланике да за рад по првој тачки дневног реда, избор председника Скупштине АП Војводине, потребно је да посланици предложе кандидата за избор председника Скупштине, сходно члану 15. Пословника, којим кандидата за избор председника Скупштине могу предложити најмање 20 посланика, с тим што предлог поднесе председавајућем. Председавајући је упозорио посланике да могу учествовати у предлагању само једног кандидата.

На основу члана 16. Пословника, председавајући је обавестио посланике да су достављена два предлога кандидата за избор председника Скупштине, и то: Бојан Костреш, кога је предложило 63 посланика и Горан Тајдић, кога је предложило 32 посланика.

Председавајући је отворио претрес о предлогу за избор председника Скупштине.

У претресу су учествовали Милорад Мирчић и Томислав Богуновић.

У складу са чланом 17. став 2. Пословника, пошто су предложена два кандидата за избор председника Скупштине, председавајућије утврдио листу кандидата по азбучном реду почетног слова презимена кандидата, тако да листа гласи:

 1. Бојан Костреш,
 2. Горан Тајдић.

На основу члана 18. став 1. Пословника, пре приступању избора председника Скупштине, Скупштина одлучује да ли ће се гласати тајно или јавно. Председавајући је предложио да се о избору председника Скупштине гласа јавно.

Председавајући је предлог да се о избору председника Скупштине гласа јавно ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" одлучила да се о избору председника Скупштине гласа јавно.

Пошто је Скупштина одлучила да се гласа јавно, на основу члана 18. став 2. Пословника, гласало се прозивањем посланика. За председника Скупштине изабран је посланик који је добио већину гласова присутних посланика (члан 20. став 1. Пословника).

Председавајућем су у гласању за избор председника Скупштине помагали: два најмлађа посланика, а то су Маја Седларевић и Владимир Вуковић и секретар Скупштине (члан 19. став 1. Пословника).

Пре саопшења резултата гласања посланик Милорад Мирчић позвао је посланике Српске радикалне странке да напусте седницу, што су они и учинили.

На основу резултата гласања председавајући је обавестио посланике да је кандидат Коалиције "Заједно за Војводину", Бојан Костреш добио 64 гласа, а кандидат Српске радикалне странке, Горан Тајдић 41 глас.

Председавајући је констатовао да је већином гласова присутних посланика за председника Скупштине АП Војводине изабран Бојан Костреш.

На основу члана 21. Пословника председник Скупштине АП Војводине је положио пред Скупштином заклетву.

Председавајући је председнику Скупштине честитао на избору за председника Скупштине и пожелео му успешан рад и добру сарадњу и позвао га да преузме председавање седницом.

У даљем раду седнице председавао је Бојан Костреш, председник Скупштине АП Војводине.

Преузимајући председавањем седнице, председник Бојан Костреш се пригодним речима захвалио посланицима на избору и указаном поверењу.


2. тачка дневног реда: ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Чланом 23. Пословника предвиђено је да Скуштина има највише четири потпредседника и да приликом сваког конституисања Скупштина утврђује број потпредседника, на предлог председника.

Председавајући је након обављених консултација предложио да Скупштина има четири потпредседника.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласа "за" и пет "против" одлучила да има четири потпредседника.

Председавајући је одредио паузу у 16,25 часова, ради предлагања кандидата за потпредседнике Скупштине.

Пауза

Након паузе седница Скупштине ја наставила са радом у 16,55 часова.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице и констатовано да седници присуствују 72 посланика.

Председавајући је обавестио посланике да су образоване посланичке групе и то:

 1. Посланичка група Српске радикалне странке, председник Милорад Мирчић,
 2. Посланичка група Социјалистичке партије Србије, председник Душан Бајатовић,
 3. Посланичка група Покрет снага Србије, председник др Тихомир Симић,
 4. Посланичка група Демократске странке Србије, председник др Велибор Радусиновић,
 5. Посланичка група Г-17 плус, председник Јадранка Бељан-Балабан,
 6. Посланичка група Савеза војвођанских Мађара, председник др Тивадар Тот,
 7. Посланичка група Коалиција "Заједно за Војводину", председник Стеван Мишковић,
 8. Посланичка група Демократске странке – за европску Војводину, председник проф. др Драгослав Петровић.

Пошто су достављени предлози кандидата за избор потпредседника Скупштине, председавајући је отворио претрес.

На основу члана 25. став 5. Пословника, председавајући је утврдио листу кандидата за потпредседнике Скупштине по азбучном реду презимена кандидата, која гласи:

 1. проф. др Ђорђе Башић,
 2. др Вероника Бошков,
 3. Егереши Шандор,
 4. Мартин Злох,
 5. Борислав Новаковић.

На основу члана 26. Пословника, пре приступању избора потпредседника Скупштине, Скупштина одлучује да ли ће се гласати тајно или јавно. Председавајући је предложио да се за избор потпредседника Скупштине гласа јавно.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се о избору потпредседника Скупштине гласа јавно. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" одлучила да се за потпредседнике Скупштине гласа јавно.

Пошто је Скупштина одлучила да се гласа јавно гласало се прозивањем посланика, с тим што је председавајући обавестио посланике да могу гласати највише за онолико кандидата колико се потпредседника бира, као и да ће му у раду помагати: два најмлађа посланика Маја Седларевић и Владимир Вуковић и секретар Скупштине. Након гласања председавајући је обавестио посланике да је кандидат проф. др Ђорђе Башић добио 66 гласова, кандидат Егереши Шандор 68 гласова, кандидат Злох Мартин 68 гласова, кандидат Борислав Новаковић 68 гласова, а кандидат др Вероника Бошков није добила ни један глас. Председавајући је констатовао да је Скупштина већином гласова присутних посланика за потпредседнике Скупштине изабрала:

 1. проф. др Ђорђа Башића,
 2. Егереши Шандора,
 3. Злох Мартина и
 4. Борислава Новаковића.

На основу члана 29. Пословника потпредседници Скупштине положили су пред Скупштином заклетву.

Председавајући је потпредседницима Скупштине честитао на избору за потпредседнике Скупштине и пожелео им успешан рад и добру сарадњу и позвао их да заузму своја места.


3. тачка дневног реда: ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

По члану 30. Пословника председник Скупштине је, у договору са председницима посланичких група, односно посланицима – представницима политичких странака које су заступљене у Скупштини, предложио кандидате за председнике и чланове одбора Скупштине АП Војводине, сразмерном броју посланика које те политичке странке имају у Скупштини.

Председавајући је одредио паузу 17,35 часова да би извршио консултације са председницима посланичких група о предлогу за избор председника и чланова одбора Скупштине АП Војводине.

Пауза

Након паузе седница Скупштина је наставила са радом у 19,00 часова. На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице и констатовано да седници присуствује 79 посланика.

Председавајући је обавестио посланике да у складу са чланом 80. Пословника седнице Скупштине се одржавају до 19 часова, па је у складу са тим чланом Пословника предложио да седница Скупштине траје до 22,00 часа.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и шест "против" предлог усвојила.

Председник Посланичке групе ДС, проф. др Драгослав Петровић је известио присутне посланике о предлогу за избор председника и чланова одбора Скупштине АП Војводине, као и да је постигнут концензус између свих политичких странака о саставу радних тела Скупштине.

Председавајући је о предлогу о избору председника и чланова одбора Скупштине отворио претрес.

По члану 31. Пословника о Предлогу одлуке о избору председника и чланова одбора одлучује се у целини, јавним гласањем, а одлука је донета ако је за њу гласала већина присутних посланика.

Председавајући је Предлог одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине АП Војводине ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за", једним "против" и једним уздржаним донела

Одлуку

о избору председника и чланова одбора Скупштине АП Војводине

1. У Одбор за питања уставно-правног положаја Покрајине:

за председника:

 • БОЈАН КОСТРЕШ

за чланове:

 • НЕНАД ЧАНАК
 • ДАРИЈА ШАЈИН
 • ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ
 • САВА СВИРЧЕВИЋ
 • МИЛАН ДУНЂЕРСКИ
 • ШАНДОР ЈОЖЕФ
 • МИЛЕНА ВАСИЋ СТУПАР
 • ЕГЕРЕШИ ШАНДОР


 2. У Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине:

за председника

 • НИКОЛА ЋИРОВИЋ

за чланове:

 • МИЛЕНКО ИЛИЋ
 • проф. др СВЕТЛАНА ЛУКИЋ
 • ДУШАН ЕЛЕЗОВИЋ
 • АЦА Т. ЂУКИЧИН
 • ОЗЕР мр ЂЕРЂ
 • ПАП ЕРНЕ
 • ЖЕЉКО ВУЧЕТИЋ

3. У Одбор за прописе

за председника:

 • САВО ДОБРАНИЋ

за чланове:

 • ЗЛАТИМИР МОМИРОВ
 • ТОМИСЛАВ ЋИРКОВИЋ
 • ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋc
 • ОЗЕР мр ЂЕРЂ
 • ЕГЕРЕШИ ШАНДОР
 • ДУШАН КУЗМАН

4. У Одбор за привреду

за председника:

 • САВА СВИРЧЕВИЋ

за чланове:

 • РАДОВАН НИНКОВИЋ
 • КУЗМАН ТУРКОАНЕ
 • ГОРАН ВАСИЋ
 • ТАЧИ БЕЛА
 • СТЕВАН МИШКОВИЋ
 • др ТИХОМИР СИМИЋ
 • ЛАСЛО ГИЗЕЛА
 • МИЧИЗ ЈОЖЕФ

5. У Одбор за пољопривреду:

за председника:

 • СОМБАТИ мр ЗОЛТАН

за чланове:

 • МИЛЕНКО ИЛИЋ
 • др ВЕЛИБОР РАДУСИНОВИЋ
 • ЗОРАН ЈЕМИНОВИЋc
 • РАДОВАН НИНКОВИЋ
 • ВАШ ТИБОР
 • ИЛИЈА СЕЛАКОВИЋ
 • АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ
 • ТАКАЧ МАРТА

6. У Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине:

за председника:

 • ДОНКА СТАНЧИЋ

за чланове:

 • СЕЛЕШИ ЂЕНЂИ
 • МИЛЕНКО ИЛИЋ
 • ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ
 • ЈАН МАЈОРСКИ
 • ТАКАЧ МАРТА
 • ЖЕЉКО ВУЧЕТИЋ

7. У Одбор за буџет и финансије

за председника:

 • МАРТИН ЗЛОХ

за чланове:

 • ГОРАН ЈЕШИЋ
 • ГОРАН ВАСИЋ
 • ДРАГАН АРСИЋ
 • ЛАСЛО ГИЗЕЛА
 • ИЛИЈА СЕЛАКОВИЋ
 • др ЂОРЂЕ БОГДАНОВИЋ
 • ДУШАН БАЈАТОВИЋ

8. У Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт:

за председника:

 • проф. др СВЕТЛАНА ЛУКИЋ

за чланове:

 • МИРКО ДОБРОСАВЉЕВИЋ
 • СОМБАТИ мр ЗОЛТАН
 • МИЛОШ ГАГИЋ
 • ЈАДРАНКА БЕЉАН БАЛАБАН
 • МАЈА СЕДЛАРЕВИЋ
 • проф. др ЂОРЂЕ БАШИЋ
 • МИРКО ГОДОМИРОВ

9. У Одбор за здравство, социјалну политику и рад:

за председника:

 • др ЖИВОРАД СМИЉАНИЋ

за чланове:

 • ДУШАН ПОПОВИЋ
 • ЂУРА МУЧЕНСКИ
 • САВО ДОБРАНИЋ
 • др ГОРДАНА ЗОРИЋ
 • АГОШТОН др ФЕРЕНЦ
 • ТОТ др ТИВАДАР
 • мр пх ДРАГАН БОЖИЋ

10. У Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци:

за председника:

 • ТОМИСЛАВ БОГУНОВИЋ c

за чланове:

 • ДУЈО РУЊЕ
 • БОРШОШ мр ЧИЛА
 • ДУШАН ПОПОВИЋ
 • др ГОРДАНА ЗОРИЋ
 • ЈАСМИНА ЧИАЧЕК
 • МИРКО ГОДОМИРОВ

11. У Одбор за информисање:

за председника:

 • БУШ ОТО

за чланове:

 • ЗДЕНКА ЈОКИЋ
 • ПЕТАР АНДРЕЈИЋ
 • СИНИША КОЈИЋ
 • МИРКО ДОБРОСАВЉЕВИЋ
 • МАЈА СЕДЛАРЕВИЋ
 • ДУШАН БАЈАТОВИЋ
 • ДОНКА СТАНЧИЋ

12. У Одбор за међунационалне односе:

за председника:

 • ЛАСЛО ЂУЛА

за чланове:

 • ВАШ ТИБОР
 • ДУЈО РУЊЕ
 • АЛЕКСАНДАР ВИГ
 • МИРКО БАЈИЋ
 • АЛЕКСАНДРА СУЈИЋ
 • ШАНДОР ЈОЖЕФ
 • БУШ ОТО
 • ЈАКАБ ТИБОР

13. У Одбор за представке и предлоге:

за председника:

 • ДУШАН ЕЛЕЗОВИЋ

за чланове:

 • СИНИША КОЈИЋ
 • ТОМИСЛАВ ЋИРКОВИЋ
 • ЈАН МАЈОРСКИ
 • др сци. мед. БРАНИСЛАВА БЕЛИЋ
 • МИЛАН АЛЕКСИЋ
 • ПАВЕЛ СЕВЕРИЊИ

14. У Одбор за организацију управе и локалну самоуправу:

за председника:

 • АЦА Т. ЂУКИЧИН

за чланове:

 • ДРАГАН АРСИЋ
 • БОРИСЛАВ НОВАКОВИЋ
 • ДАРИЈА ШАЈИН
 • ГОРАН ЈЕШИЋ
 • мр ИГОР КУРЈАЧКИ
 • НИКОЛА ЋИРОВИЋ
 • ХАЛГАТО ШАНДОР

15. У Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања::

за председника:

 • МИРКО БАЈИЋ

за чланове:

 • ЗЛАТИМИР МОМИРОВ
 • МИЛАН МИЦИЋ
 • ВЛАДИМИР ВУКОВИЋ
 • проф. др ЂОРЂЕ БАШИЋ
 • НИКОЛА ЋИРОВИЋ
 • СОМБАТИ мр ЗОЛТАН
 • ЈАКАБ ТИБОР

16. У Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби:

за председника:

 • ПЕТАР АНДРЕЈИЋ

за чланове:

 • ДУШАН ПОПОВИЋ
 • СИНИША КОЈИЋ
 • ЂУРА МУЧЕНСКИ
 • ДУШАН КУЗМАН
 • ШАНДОР ЈОЖЕФ
 • мр пх ДРАГАН БОЖИЋ

17. У Одбор за безбедност:

за председника:

 • ТОМИСЛАВ БОГУНОВИЋ

за чланове:

 • ТОМИСЛАВ ЋИРКОВИЋ
 • БОРИСЛАВ НОВАКОВИЋ c
 • ТАЧИ БЕЛА i
 • СТЕВАН МИШКОВИЋ
 • ХАЛГАТО ШАНДОР
 • МИЛАН АЛЕКСИЋ

18. У Одбор за приватизацију:

за председника:

 • МИРОСЛАВ ГРУБАНОВ

за чланове:

 • КУЗМАН ТУРКОАНЕ
 • ГОРАН ВАСИЋ
 • ЛАСЛО ЂУЛА
 • ЈАСМИНА ЧИАЧЕК
 • ПАП ЕРНЕ
 • ПАВЕЛ СЕВЕРИЊИ
 • др ЖИВОРАД СМИЉАНИЋ

19. У Одбор за европске интеграције и међународну регионалну сарадњу:

за председника:

 • НЕНАД ЧАНАК k

за чланове:

 • БОРШОШ мр ЧИЛА
 • ДАРИЈА ШАЈИН
 • МИЛАН ДУНЂЕРСКИi
 • МИРОСЛАВ ГРУБАНОВ
 • мр ИГОР КУРЈАЧКИ
 • др ТИХОМИР СИМИЋ
 • МИЧИЗ ЈОЖЕФ
 • ЕГЕРЕШИ ШАНДОР
 • др. сци. мед. БРАНИСЛАВА БЕЛИЋ

20. У Одбор за равноправност полова:

за председника:

 • ЈАДРАНКА БЕЉАН БАЛАБАН

за чланове:

 • ЗДЕНКА ЈОКИЋ
 • СЕЛЕШИ ЂЕНЂИ
 • ПЕТАР АНДРЕЈИЋ
 • МАЈА СЕДЛАРЕВИЋ
 • АЛЕКСАНДРА СУЈИЋ c
 • МИЛЕНА СТУПАР ВАСИЋ
 • др ВЕЛИБОР РАДУСИНОВИЋ
 • ТАКАЧ МАРТА.

4. тачка дневног реда: ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 33. Пословника кандидата за секретара Скупштине предлаже председник Скупштине. За кандидата за секретара Скупштине је предложена Марија Жекић, дипломирани правник из Новог Сада.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке о именовању секретара Скупштине АП Војводине ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и пет "против" донела Одлуку о именовању Секретара Скупштине АП Војводине.

Председавајући је честитао Марији Жекић на именовању за секретара Скупштине АП Војводине и пожелео јој успешан рад и добру сарадњу.


Након што је Скупштина завршила са радом по усвојеном дневном реду, председавајући је закључио Прву седницу и на основу члана 29. Статута АП Војводине и члана 78. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине сазвао Другу седницу Скупштине за 30. октобар 2004. године, са почетком у 19,20 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 19,15 часова.