Сазив 2004-2008
Број седнице: 1
Датум одржавања: 30. 10. 2004.

На основу члана 6. став 1. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 23/02.),

Сазивам
прву седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 30. октобра 2004. године (субота),
у Великој сали Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,
са почетком у 12,00 часова

На Првој седници, сагласно Пословнику Скупштине АП Војводине, извршиће се верификација мандата изабраних посланика, избор председника Скупштине АП Војводине, потпредседника Скупштине АП Војводине и председника и чланова радних тела Скупштине АП Војводине и именовање секретара Скупштине АП Војводине.

Уз Сазив доставља Вам се Извештај Покрајинске изборне комисије о спроведеним изборима расписаним за 19. септембар 2004. године за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

Молим посланике да понесу Уверење о избору за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (за посланике изабране по већинском систему уверење издаје изборна комисија изборне јединице у општини, а за посланике изабране по пропорционалном систему уверење издаје Покрајинска изборна комисија). На основу Извештаја Покрајинске изборне комисије и уверења извршиће се верификација мандата посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

Молим Вас да седници присуствујете.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 23. октобра 2004. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Ненад Чанак