Saziv 2008-2012
Broj sednice: 31
Datum održavanja: 07. 12. 2011.
Zapisnik

31. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 07. decembra 2011. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,10 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Branimir Mitrović i mr Maja Sedlarević, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 98 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Siniša Lazić, dr Biro Ištvan, Branislav Bogaroški, dr Branislav Bojić, Srboljub Bubnjević, Svetozar Bukvić, Goran Ješić,Tanja Jovanović, Branko Jocić, Arsenije Katanić, Blagoje Krajinović, dr Nenad Lemajić, Milena Maksimović, Dujo Runje, mr Feher Laslo, Milenko Filipović i Šandor Jožef.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je sednica sazvana u roku kraćem od deset dana, zbog ranije preuzetih obaveza predsednika Skupštine i pojedinih članova Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Runje Dujo, poslanik u Skupštini AP Vojvodine, preminuo 06.novembra 2011. godine, i pozvao sve prisutne da minutom ćutanja odaju poštu preminulom kolegi.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 80. stav 1.tačka 7. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, da je Runje Duji 06.novembra 2011. godine, zbog smrti, prestao mandat poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 80. stav 1.tačka 2. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, da je Branku Jociću, zbog pravosnažnosti sudske odluke, prestao mandat poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je poslanik Milenko Filipović, u skladu sa članom 80. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, podneo ostavku na poslaničku funkciju u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 80. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke, da je poslaniku Milenku Filipoviću prestao mandat u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 31. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 30. sednice Skupštine, koja je održana 24.oktobra 2011. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 31. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 30. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" usvojila zapisnik sa 30. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 31. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 85. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 31. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine „Zajedno za Vojvodinu“ predložila je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 31. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa sedam glasova "za", 56 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom predlog nije usvojila.

Predsedavajući je, u skladu sa članom 86. stav 6. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predložio spajanje pretresa za tačke 2. do 7. predloženog dnevnog reda, a koje se odnose na prenos osnivačkih prava pojedinih ustanova u oblasti obrazovanja. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 31. sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i 13 glasova "protiv" utvrdila sledeći:

Dnevni red:

 1. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 2. PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD SENĆANSKOM GIMNAZIJOM U SENTI;
 3. PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD EKONOMSKO-TRGOVINSKOM ŠKOLOM SENTA U SENTI;
 4. PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD TEHNIČKOM ŠKOLOM U ADI;
 5. PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD POLjOPRIVREDNOM ŠKOLOM U BAČKOJ TOPOLI;
 6. PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD SREDNjOM MEDICINSKOM ŠKOLOM U SENTI;
 7. PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD POLjOPRIVREDNO-TEHNIČKIM SREDNjOŠKOLSKIM CENTROM "BESEDEŠ JOŽEF" U KANjIŽI;
 8. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011.GODINU U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2011.GODINE;
 9. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH RUSINA;
 10. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2010.GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI);
 11. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU VAŽENjA ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 12. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2010.GODINU;
 13. IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o donošenju Regionalnog prostornog plana Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podnela je član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušanka Sremački.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Saša Santovac, mr Maja Sedlarević, Milorad Mirčić, Goran Tajdić, Branislav Ivanović, Suzana Brkić, Rajko Mrđa, Lazar Marjanski, Milan Ćuk, Dragana Latovljev, Nikola Lalić, Marijana Četojević, Lazar Čavić, Milenko Germanac, Milorad Bojin, dr Živorad Smiljanić, Aroksalaši Tibor, Milan Đukić i Radisav Jekić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 16 glasova "protiv" donela Odluku o donošenju Regionalnog prostornog plana Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 14,10 do 15,30.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD SENĆANSKOM GIMNAZIJOM U SENTI;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Senćanskom gimnazijom u Senti i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Savet nacionalnih zajednica, Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, i Odbor za međunacionalne odnose. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku, u predloženom tekstu.

Mr Andor Deli, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice dao je zajedničko uvodno izlaganje za tačke 2. do 7. dnevnog reda.

Na zahtev poslanika Saše Santovca utvrđen je kvorum za dalji rad na sednici Skupštine i konstatovao da sednici prisustvuje 61 poslanik.

U pretresu je učestvovala prof.dr Svetlana Lukić-Petrović, predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Senćanskom gimnazijom u Senti.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD EKONOMSKO-TRGOVINSKOM ŠKOLOM SENTA U SENTI;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Ekonomsko-trgovinskom školom Senta u Senti i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Savet nacionalnih zajednica, Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, i Odbor za međunacionalne odnose. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku, u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Ekonomsko-trgovinskom školom Senta u Senti.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD TEHNIČKOM ŠKOLOM U ADI;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Tehničkom školom u Adi i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Savet nacionalnih zajednica, Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, i Odbor za međunacionalne odnose. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku, u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasova "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Tehničkom školom u Adi.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD POLjOPRIVREDNOM ŠKOLOM U BAČKOJ TOPOLI;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Poljoprivrednom školom u Bačkoj Topoli i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Savet nacionalnih zajednica, Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, i Odbor za međunacionalne odnose. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku, u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Poljoprivrednom školom u Bačkoj Topoli.

 


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD SREDNjOM MEDICINSKOM ŠKOLOM U SENTI;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Srednjom medicinskom školom u Senti i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Savet nacionalnih zajednica, Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, i Odbor za međunacionalne odnose. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku, u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Srednjom medicinskom školom u Senti.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD POLjOPRIVREDNO-TEHNIČKIM SREDNjOŠKOLSKIM CENTROM "BESEDEŠ JOŽEF" U KANjIŽI;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Poljoprivredno-tehničkim srednjoškolskim centrom "Besedeš Jožef" u Kanjiži i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Savet nacionalnih zajednica, Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, i Odbor za međunacionalne odnose. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku, u predloženom tekstu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Poljoprivredno-tehničkim srednjoškolskim centrom "Besedeš Jožef" u Kanjiži.


8. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011. GODINU, U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2011.GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2011. godine, u periodu januar – septembar 2011. godine, na razmatranje.

Izveštaj je prethodno razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, prof. dr Nenad Vunjak, Saša Santovac, Goran Tajdić, Dragana Latovljev, Milenko Germanac, Milan Ćuk, Aleksandar Grmuša, Milorad Bojin, Rajko Mrđa, Nikola Lalić, Lazar Marjanski, Nenad Borović i dr Živorad Smiljanić.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 16 glasova "protiv" usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu, u periodu januar – septembar 2011. godine.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH RUSINA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o izmeni Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmatrali Savet nacionalnih zajednica, Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, i Odbor za međunacionalne odnose. Odbori predlažu Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku, u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o izmeni Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina.


10. tačka dnevnog reda: ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2010.GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI);

Upravni odbor Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin dostavio je Skupštini Odluku o raspodeli dobiti za 2010.godinu radi davanja saglasnosti.

Odluka o raspodeli dobiti za 2010.godinu je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Odluku o raspodeli dobiti za 2010.godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku o davanju saglasnosti.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovala poslanica Marijana Četojević.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 12 glasova "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2010.godinu Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.


11. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU VAŽENjA ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predlaže Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku, u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" donela Odluku o prestanku važenja Odluke o osnivanju Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine.


12. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2010.GODINU;

Upravni odbor Turističke organizacije Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2010.godinu na razmatranje.

Pokrajinska vlada je, na sednici održanoj 29.juna 2011.godine, razmotrila Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2010.godinu.

Izveštaj o poslovanju prethodno je razmotrio Odbor za privredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Goran Tajdić i Milan Ćuk.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 11 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2010.godinu.


13. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST.

Pokrajinski savet za bezbednost dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o radu na razmatranje i usvajanje.

Egereši Šandor, predsednik Pokrajinskog saveta za bezbednost dodatno je obrazložio Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" usvojila Izveštaj o radu Pokrajinskog saveta za bezbednost.


Poslaničko pitanje u usmenom obliku postavio je poslanik Bore Kutić, a poslaničko pitanje u pisanom obliku postavila je poslanica Dragana Latovljev.

Predsedavajući je zaključio 31. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 17,46 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.