Saziv 2008-2012
Broj sednice: 28
Datum održavanja: 05. 04. 2011.

Na osnovu člana 79. i člana 80. stav 5. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
28. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 05. aprila 2011. godine (utorak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
po završetku 27. sednice Skupštine

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. IZBOR ČLANOVA VLADE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  2. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU NAZIVA VISOKIH ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,
  3. PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD GIMNAZIJOM SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE "BOLjAI" SENTA,
  4. PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD GIMNAZIJOM ZA TALENTOVANE UČENIKE "DEŽE KOSTOLANjI" SUBOTICA,
  5. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA INFRASTRUKTURNI KORIDOR ZA DV 2x400 KV TC PANČEVO 2-GRANICA RUMUNIJE,
  6. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA SREDNjOROČNI PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH DOBARA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ZA PERIOD 2011-2020.GODINE,
  7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT ZA 2010.GODINU,
  8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.JANUAR-31.DECEMBAR 2010.GODINE,
  9. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2010.GODINU,
  10. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.2010.DO 31.12.2010.GODINE.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 24. mart 2011. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Egereši Šandor