Saziv 2008-2012
Broj sednice: 24
Datum održavanja: 11. 10. 2010.
Zapisnik

24. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 11.oktobra 2010. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,15 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Siniša Lazić, Branimir Mitrović i doc. dr Branislava Belić, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 116 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Bore Kutić, Saša Todorović i dr Nenad Lemajić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je sednica koja je sazvana za 29.septembar pomerena za 11.oktobar zbog vanrednih obaveza predsednika Skupštine i članova Pokrajinske vlade, kao i da bi Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2010.godinu bio razmatran u redovnoj proceduri.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Jovan Poguberović, poslanik u Skupštini AP Vojvodine, preminuo 30.avgusta 2010. godine, i pozvao sve prisutne da minutom ćutanja odaju poštu preminulom kolegi.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 80. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, da je Jovanu Poguberoviću 30. avgusta 2010. godine, zbog smrti, prestao mandat poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da će se odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini AP Vojvodine dostaviti Pokrajinskoj izbornoj komisiji radi dodeljivanja mandata novom poslaniku sa Izborne liste "Socijalistička partija Srbije (SPS)-Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS)"-Dušan Bajatović.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 24. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 23. sednice Skupštine, koja je održana 17. juna 2010. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 24. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 23. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" usvojila zapisnik sa 23. sednice Skupštine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 99 glasova "za" usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslanicima Mijalković Žaklini, Simović Strahinji, Sremčić Predragu i Ungur Danijelu, sa Izborne liste "Za evropsku Vojvodinu", Demokratska stranka-G17 Plus, Boris Tadić i Fejstamer Robertu, sa Izborne liste "MAGYAR KOALICIÓ-PÁSZTOR ISTVÁN, MAĐARSKA KOALICIJA-IŠTVAN PASTOR".

Poslanička grupa "Za evropsku Vojvodinu" obavestila je predsednika Skupštine da je za predsednika poslaničke grupe "Za evropsku Vojvodinu" izabran poslanik Borislav Novaković.

Predsednik poslaničke grupe G17+ obavestio je predsednika Skupštine da je poslanica Jadranka Beljan-Balaban pristupila toj poslaničkoj grupi.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, u skladu sa članom 9. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu, konstatovao je da je zamenici Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta Mariji Kordić istekao mandat, o čemu je obavestio Skupštinu, na osnovu čega Skupština donosi Odluku o prestanku mandata.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda je dostavljen poslanicima uz saziv za 24. sednicu.

Predsedavajući je zamolio poslanike za malo strpljenja i koncentraciju prilikom zasedanja, s obzirom da se od 24. sednice prvi put primenjuje novi Poslovnik Skupštine AP Vojvodine koji je Skupština donela na sednici održanoj 17.juna 2010.godine.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Grupa poslanika u Skupštini AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine, da se predloženi dnevni red 24. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: -Izbor Pokrajinskog ombudsmana.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i 23 glasa "protiv" predlog usvojila.

Odbor za bezbednost predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 24.sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i pet glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa G17 Plus predložila je, na osnovu člana 86.stav 2.i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 24. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" i tri glasa "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 24. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa šest glasova "za", 91 glasom "protiv" i šest "uzdržanih" glasova predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 24. sednicu Skupštine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasa "za" i 24 glasa "protiv" utvrdila sledeći:

Dnevni red:

 1. IZBOR POKRAJINSKOG OMBUDSMANA,
 2. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU U PERIODU JANUAR-JUN 2010.GODINE,
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU,
 4. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG OMBUDSMANA,
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRENOŠENjU OSNIVAČKIH PRAVA NAD USTANOVAMA KULTURE KOJE JE OSNOVALA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA NA VLADU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 6. ODLUKA O RASPODELI NETO DOBITI ZA 2009.GODINU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 7. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 8. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,
 9. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Pošto su se stekli uslovi da se primeni član 94.Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je podsetio poslanike da imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR POKRAJINSKOG OMBUDSMANA,

Grupa poslanika je, na osnovu člana 5. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu dostavila Skupštini Predlog za izbor Aniko Muškinja Hajnrih za Pokrajinskog ombudsmana.

Predstavnik predlagača poslanik Borislav Novaković dodatno je obrazložio Predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milorad Mirčić, Borko Ilić i Igor Mirović.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, na osnovu člana 41. stav 2. tačka 3. Statuta AP Vojvodine i člana 5. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu, Skupština bira ombudsmana dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor Pokrajinskog ombudsmana na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova "za" i 25 glasova "protiv" izabrala Aniko Muškinja Hajnrih za Pokrajinskog ombudsmana.

Na osnovu člana 46. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu, Pokrajinski ombudsman položio je pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je Pokrajinskom ombudsmanu u ime Skupštine i svoje lično ime čestitao na izboru i poželeo joj uspešan rad i dobru saradnju.


2. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU U PERIODU JANUAR-JUN 2010.GODINE,

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010.godinu u periodu januar-jun 2010. godine na razmatranje.

Izveštaj o izvršenju budžeta prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o izvršenju budžeta.

Uvodno izlaganje povodom Izveštaja podneo je mr Jovica Đukić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Marijana Četojević, dr Tot Tivadar, Saša Santovac, Goran Tajdić, Milan Ćuk, Milorad Mirčić, Rajko Mrđa, Milenko Germanac, Dragana Latovljev, Milorad Bojin, Milan Đukić, Lazar Marjanski, Nenad Borović, prof.dr Dragoslav Petrović, pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, Novka Mojić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku i demografiju i Radoslav Striković, pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za" i 17 glasova "protiv" usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu u periodu januar-jun 2010. godine.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010.godinu i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Poslanici u Skupštini AP Vojvodine Tanja Jovanović, Dragana Latovljev, Lazar Marjanski, Marijana Četojević, Rajko Mrđa, Branislav Ivanović, Lazar Čavić, Milan Ćuk, Saša Santovac, Radisav Jekić, Nikola Lalić, Stojan Tintor, Suzana Brkić, Milenko Germanac, Goran Tajdić, Aroksalaši Tibor, Milorad Bojin, podneli su amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke.

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila amandmane poslanika.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane poslanika prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu, a da ne prihvati amandmane poslanika.

Uvodno izlaganje povodom Predloga odluke podneo je mr Jovica Đukić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali poslanici: Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, Marijana Četojević i Borko Ilić.

Poslanik Saša Santovac je zahtevao da se utvrdi kvorum za dalji rad na sednici Skupštine, nakon čega je predsedavajuća, pošto nije bilo dovoljno prisutnih poslanika, odredila pauzu u trajanju od 14,40 do 15,55.

Nakon pauze, na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad na sednici Skupštine i konstatovano da sednici prisustvuje 61 poslanik.

Predsedavajući je, takođe, obavestio poslanike da su poslanici Tihomir Nežić, Žaklina Mijalković, Strahinja Simović, Predrag Sremčić i Danijel Ungur pristupili poslaničkoj grupi "Za evropsku Vojvodinu", a da je poslanik Robert Fejstamer pristupio poslaničkoj grupi "Mađarska koalicija".

U nastavku pretresa u načelu učestvovali su poslanici: prof.dr Nenad Vunjak, Aleksandar Radonjić, dr Živorad Smiljanić, Saša Santovac, Ana Novković, Goran Tajdić, Dane Pribić, Milan Ćuk, Milivoj Vrebalov i Lazar Marjanski.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.

Predsedavajući je podsetio poslanike da je na član 8. Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneto 25 amandmana.

Podnete amandmane obrazložili su poslanici: Tanja Jovanović, Dragana Latovljev, Lazar Marjanski, Marijana Četojević, Rajko Mrđa, Branislav Ivanović, Lazar Čavić, Milan Ćuk, Saša Santovac, Radoslav Jekić, Nikola Lalić, Suzana Brkić, Milenko Germanac, Goran Tajdić, Aroksalaši Tibor i Milorad Bojin.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanice Tanje Jovanović. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 72 glasa "protiv" nije privatila Amandman I poslanice Tanje Jovanović.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Rajka Mrđe. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije privatila Amandman V poslanika Rajka Mrđe.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIV poslanice Suzane Brkić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XIV poslanice Suzane Brkić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Branislava Ivanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 70 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman VI poslanika Branislava Ivanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Lazara Čavića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 75 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman VII poslanika Lazara Čavića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVII poslanika Milenka Germanca. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XVII poslanika Milenka Germanca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanice Dragane Latovljev. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman II poslanice Dragane Latovljev.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XI poslanika Radisava Jekića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XI poslanika Radisava Jekića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika Lazara Marjanskog. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman X poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Lazara Marjanskog. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 75 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman III poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanice Marijane Četojević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 75 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman IV poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Saše Santovca. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za", 76 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom nije prihvatila Amandman IX poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIII poslanika Stojana Tintora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XIII poslanika Stojana Tintora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVIII poslanice Suzane Brkić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XVIII poslanice Suzane Brkić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIX poslanika Gorana Tajdića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XIX poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XX poslanika Gorana Tajdića.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XX poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXI poslanika Rajka Mrđe. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XXI poslanika Rajka Mrđe.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXII poslanika Milenka Germanca. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman XXII poslanika Milenka Germanca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXIII poslanika Lazara Čavića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XXIII poslanika Lazara Čavića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXIV poslanika Aroksalaši Tibora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XXIV poslanika Aroksalaši Tibora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXV poslanika Milorada Bojina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XXV poslanika Milorada Bojina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVI poslanice Marijane Četojević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 22 glasa "za", 71 glasom "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom nije prihvatila Amandman XVI poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman VIII poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XV poslanika Saše Santovca. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za", 76 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom nije prihvatila Amandman XV poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XII poslanika Nikole Lalića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XII poslanika Nikole Lalića.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, na osnovu člana 41. stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi člana 152. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, Skupština o donošenju rebalansa budžeta odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 18 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010.godinu.


3. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG OMBUDSMANA,

Pokrajinski ombudsman je, dana 25.juna 2010.godine, na osnovu člana 6. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu podneo Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine Predlog za reizbor Marije Kordić za zamenika Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, na osnovu člana 6. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu, Skupština bira zamenike većinom glasova ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog da se za zamenika Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta izabere Marija Kordić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 15 glasova "protiv" za zamenika Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta izabrala Mariju Kordić.

Na osnovu člana 46. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu, zamenica Pokrajinskog ombudsmana položila je zakletvu pred Skupštinom.

Predsedavajući je čestitao novoizabranoj zamenici Pokrajinskog ombudsmana i poželeo joj uspešan rad.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRENOŠENjU OSNIVAČKIH PRAVA NAD USTANOVAMA KULTURE KOJE JE OSNOVALA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA NA VLADU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prenošenju osnivačkih prava nad ustanovama kulture koje je osnovala Autonomna Pokrajina Vojvodina na Vladu Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbor za propise je ukazao na pravno-tehničku ispravku u preambuli Predloga pokrajinske skupštinske odluke, koju je prihvatio predstavnik predlagača, i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Milorad Đurić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za kulturu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik dr Tot Tivadar.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i 12 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o prenošenju osnivačkih prava nad ustanovama kulture koje je osnovala Autonomna Pokrajina Vojvodina na Vladu Autonomne Pokrajine Vojvodine.


5. tačka dnevnog reda: ODLUKA O RASPODELI NETO DOBITI ZA 2009.GODINU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD (DAVANjE SAGLASNOSTI),

Upravni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad dostavio je Skupštini Odluku o raspodeli neto dobiti za 2009.godinu radi davanja saglasnosti.

Odluka o raspodeli neto dobiti za 2009.godinu je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Odluku o raspodeli neto dobiti za 2009.godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da donese Odluku o davanju saglasnosti.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Lazar Čavić, predsednik Odbora za poljoprivredu, Saša Santovac i Marijana Četojević.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 12 glasova "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neto dobiti za 2009.godinu Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.


6. tačka dnevnog reda: ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI),

Upravni odbor Fonda za razvoj AP Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Odluku o izmenama i dopunama Statuta Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine radi davanja saglasnosti.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavljena je Pokrajinskoj vladi na mišljenje.Pokrajinska vlada nije imala primedbi i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Odluku o izmenama i dopunama Statuta Fonda i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku o davanju saglasnosti u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 11 glasova "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,

Odbor za bezbednost utvrdio je Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Poslanička grupa G17 Plus dostavila je Skupštini Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsednik poslaničke grupe "Mađarska koalicija" dr Tot Tivadar i predsednik poslaničke grupe "Za evropsku Vojvodinu" Borislav Novaković predložili su dopunu Predloga odluke.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke sa dopunama na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


Poslaničko pitanje između dve sednice u pisanom obliku postavio je poslanik Blagoje Krajinović.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 18,52 časova.