Сазив 2008-2012
Број седнице: 24
Датум одржавања: 11. 10. 2010.

На основу члана 79. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
24. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 11.октобра 2010. године (понедељак), у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2010.ГОДИНЕ,
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ,
  3. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА,
  4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ КОЈЕ ЈЕ ОСНОВАЛА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА НА ВЛАДУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  5. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ЗА 2009.ГОДИНУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
  6. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ).

У прилогу Вам достављамо записник са 23. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 17.јуна 2010. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 22. септембар 2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор