Saziv 2008-2012
Broj sednice: 22
Datum održavanja: 17. 05. 2010.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
22. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 17. maja 2010. godine (ponedeljak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

 1. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2009. GODINU,
 2. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA TEHNIČKE ŠKOLE U SUBOTICI,
 3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O DODELI PRIZNANjA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ",
 4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR-31. DECEMBAR 2009. GODINE,
 5. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009. GODINU,
 6. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE ZA 2009. GODINU,
 8. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2009. GODINU,
 9. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIM REZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2009. GODINU,
 10. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2009. GODINU,
 11. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA 01. JANUAR - 31. DECEMBAR 2009. GODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI).

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa 21. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 23. marta 2010. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 05. maj 2010. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Egereši Šandor