Saziv 2008-2012
Broj sednice: 1
Datum održavanja: 16. 07. 2008.
Zapisnik

sa Prve sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 16. jula 2008. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,20 časova.

Sednicom Skupštine, u skladu sa 6. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, do izbora predsednika Skupštine, predsedavao je najstariji poslanik, ing. građ. Jovan Poguberović.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 118 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:dr Jovanka Petrović i dr Živorad Smiljanić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su sednici Skupštine prisustvovali predsednik Pokrajinske izborne komisije, Slobodan Nadrljanski, zamenik predsednika Milorad Gašić, kao i predstavnici sredstava javnog informisanja.

U skladu sa članom 7. Poslovnika, na prvoj sednici Skupštine verifikuju se mandati poslanika, bira se predsednik Skupštine, biraju se potpredsednici Skupštine, predsednik i članovi odbora Skupštine i imenuje sekretar Skupštine.

Saglasno Poslovniku, Skupština za verifikaciju mandata poslanika obrazuje Komisiju, koja ima sedam članova, u čijem sastavu se obezbeđuje srazmerna zastupljenost poslanika izabranih na predlog pojedinih političkih stranaka i drugih političkih organizacija i grupe građana.

U skladu sa članom 9. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio da u Komisiju za verifikaciju mandata budu izabrani sledeći poslanici:

 1. Savo Dobranić, za predsednika,
 2. Šandor Jožef,
 3. Prof.dr Milijan Popović,
 4. Pelt Ilona,
 5. Radojčić Marija,
 6. Bradvarević Živica i
 7. Jelena Milinić.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je kontatovao da je sa 115 glasova „za“ izabrana Komisija za verifikaciju mandata poslanika.

Predsedavajući je odredio pauzu od 30 minuta radi održavanja sednice Komisije za verifikaciju mandata poslanika na kojoj je komisija utvrdila Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika i podnela ga Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Nakon pauze, sednica Skupštine nastavila je sa radom u 12,47 časova.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice i konstatovano da sednici prisustvuje 106 poslanika.

Predsednik Komisije za verifikaciju mandata poslanika, Savo Dobranić, podneo je Izveštaj Komisije na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije o sprovedenim izborima raspisanim za 11. maj 2008. godine za poslanike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine.Komisija je utvrdila da su uverenja o izboru poslanika izdata od organa za sprovođenje izbora, kao i da su podaci iz uverenja o izboru svih 120 poslanika istovetni sa podacima iz Izveštaja Pokrajinske izborne komisije i na osnovu toga Komisija za verifikaciju mandata poslanika predložila je Skupštini da usvoji Izveštaj i verifikuje mandate poslanika.

Predsedavajući je otvorio pretres o podnetom Izveštaju Komisije u celini.

Pošto je Komisija predložila verifikaciju mandata svih izabranih poslanika, predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj Komisije u celini. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 117 glasova „za“ usvojen Izveštaj Komisije za verifikaciju mandata poslanika u Skupštini AP Vojvodine i da je na taj način Skupština verifikovala mandate svih 120 poslanika izabranih u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, na izborima raspisanim za 11. maj 2008. godine.

Predsedavajući je konstatovao, shodno članu 9. stav 3. Poslovnika, da verifikacijom mandata poslanika Komisija prestaje sa radom, a da Skupština može da radi i punovažno odlučuje.

U skladu sa članom 7. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio sledeći dnevni red za prvu sednicu Skupštine:

DNEVNI RED:

 1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AP VOJVODINE,
 2. IZBOR POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE AP VOJVODINE,
 3. IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AP VOJVODINE,
 4. IMENOVANjE SEKRETARA SKUPŠTINE AP VOJVODINE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 118 glasova "za" utvrdila dnevni red prve sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je za rad po prvoj tački dnevnog reda, izbor predsednika Skupštine AP Vojvodine, potrebno da poslanici predlože kandidata za predsednika Skupštine, shodno članu 15. Poslovnika, prema kojem kandidata za predsednika Skupštine može predložiti najmanje 20 poslanika. Predsedavajući je takođe upozorio poslanike da mogu učestvovati u predlaganju samo jednog kandidata, a da se predlog podnosi predsedavajućem.

Predsedavajući je predložio pauzu od deset minuta za predlaganje kandidata za predsednika Skupštine AP Vojvodine i obrazovanje poslaničkih grupa, u skladu sa članom 41. i 42. Poslovnika Skupštine.

Nakon pauze, predsedavajući je obavestio poslanike da su obrazovane poslaničke grupe i to:

 1. Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine-Zajedno zaVojvodinu, predsednik Maja Sedlarević, zamenik predsednika Branislav Bogaroški;
 2. Poslanička grupa Mađarske koalicije, predsednik Tot dr Tivadar,zamenik predsednika Laslo Đula;
 3. Poslanička grupa Demokratska stranka "Za evropsku Vojvodinu", predsednik prof. dr Dragoslav Petrović, zamenik predsednika Dušan Elezović;
 4. Poslanička grupa Demokratska stranka Srbije-Nova Srbija, predsednik Borko Ilić, zamenik predsednika dr Branko Jocić;
 5. Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije (SPS)-Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS)- Pokret vršačka regija evropska regija (PVRER), predsednik prof.dr Nenad Vunjak, zamenik predsednika Jovica Zarkula;
 6. Poslanička grupa Srpske radikalne stranke, predsednik Milorad Mirčić, zamenik predsednika Saša Santovac

1. tačka dnevnog reda: IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AP VOJVODINE

Na osnovu člana 16. Poslovnika, predsedavajući je obavestio poslanike da je dostavljen jedan predlog kandidata za izbor predsednika Skupštine.

Predsedavajući je otvorio pretres o Predlogu kandidata za izbor predsednika Skupštine.

Podneti Predlog obrazložio je predstavnik predlagača poslanik Ištvan Pastor.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milorad Mirčić, Dušan Elezović, Maja Sedlarević i Borko Ilić.

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika, pre pristupanja izboru predsednika Skupštine, Skupština odlučuje da li će se glasati tajno ili javno.Predsedavajući je predložio da se o izboru predsednika Skupštine glasa javno.Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova "za" i 24 glasova "protiv" odlučila da se o izboru predsednika Skupštine glasa javno.

Pošto je Skupština odlučila da se glasa javno, na osnovu člana 18. stav 2. Poslovnika, glasanje se vrši prozivanjem poslanika. Shodno članu 20. stav 1. Poslovnika, za predsednika Skupštine izabran je poslanik koji je dobio većinu glasova prisutnih poslanika.

Predsedavajućem su, u glasanju za izbor predsednika Skupštine, pomagali sekretar Skupštine i dva najmlađa poslanika, a to su: Ljuban Panić i Gages Jan.

Na osnovu rezultata glasanja, predsedavajući je obavestio poslanike da je ukupno glasalo 118 poslanika, "za" je glasalo 89 poslanika, a "protiv" je glasalo 29 poslanika. Predsedavajući je konstatovao da je većinom glasova prisutnih poslanika za predsednika Skupštine AP Vojvodine izabran Egereši Šandor.

Na osnovu člana 21. Poslovnika, Predsednik Skupštine AP Vojvodine je pre stupanja na dužnost, položio pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je predsedniku Skupštine uputio srdačne čestitke, poželeo uspešan rad, i pozvao ga da preuzme predsedavanje na sednici.

U daljem radu, sednicom je predsedavao Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Preuzimajući predsedavanje sednicom, predsednik Skupštine Egereši Šandor se prigodnim rečima zahvalio poslanicima na izboru i ukazanom poverenju.

Predsednik Skupštine obavestio je poslanike da je Poslanička grupa Demokratska stranka "Za evropsku Vojvodinu" dostavila Skupštini Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o pokrajinskoj upravi na razmatranje, sa zahtevom za sazivanje sednice Skupštine, u skladu sa članom 29. stav 1. Statuta AP Vojvodine.Predsedavajući je takođe obavestio poslanike da će se druga sednica Skupštine održati posle završetka prve sednice.


2. tačka dnevnog reda: IZBOR POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE AP VOJVODINE

Članom 23. Poslovnika predviđeno je da Skupština ima najviše šest potpredsednika i da prilikom svakog konstituisanja, Skupština utvrđuje broj potpredsednika, na predlog predsednika.

Nakon obavljenih konsultacija, predsedavajući je predložio da Skupština ima 6 potpredsednika. Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 116 glasova "za" odlučila da ima 6 potpredsednika.

Predsedavajući je odredio pauzu radi predlaganja kandidata za potpredsednike Skupštine.

Nakon pauze, sednica je nastavila sa radom u 14,03 časova.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad sednice i konstatovano da sednici prisustvuje 105 poslanika.

Dodatno obrazloženje predloga dali su predstavnici predlagača Milorad Mirčić i prof. dr Dragoslav Petrović.

Predsedavajući je otvorio pretres o predloženim kandidatima za izbor potpredsednika Skupštine.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milorad Mirčić, prof. dr Dragoslav Petrović, Borko Ilić i Milan Đukić.

Predsedavajući je, na osnovu člana 25. stav 5. Poslovnika, utvrdio listu kandidata za potpredsednike Skupštine po azbučnom redu početnog slova prezimena kandidata, koja je glasila:

 1. BELIĆ DR BRANISLAVA,
 2. ZLOH MARTIN,
 3. LAZIĆ SINIŠA,
 4. MIROVIĆ IGOR,
 5. MITROVIĆ BRANIMIR I
 6. SEDLAREVIĆ MAJA.

Na osnovu člana 26. Poslovnika, pre pristupanja izboru potpredsednika Skupštine, Skupština odlučuje da li će se glasati tajno ili javno. Predsedavajući je predložio da se o izboru potpredsednika Skupštine glasa javno. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 114 glasova "za" odlučila da se o izboru potpredsednika glasa javno.

Pošto je Skupština prihvatila predlog da se izbor potpredsednika vrši javnim glasanjem, glasalo se prozivanjem poslanika. U glasanju, predsedavajućem su pomagali sekretar Skupštine i dva najmlađa poslanika , a to su: Ljuban Panić i Gages Jan.

Predsedavajući je objavio rezultate glasanja i konstatovao da je ukupno glasalo 118 poslanika, te da su svi kandidati za potpredsednike dobili po 113 glasova.Od glasanja se uzdržalo pet poslanika.

Predsedavajući je konstatovao da su većinom glasova prisutnih poslanika za potpredsednike Skupštine AP Vojvodine izabrani:

Predsedavajući je, na osnovu člana 25. stav 5. Poslovnika, utvrdio listu kandidata za potpredsednike Skupštine po azbučnom redu početnog slova prezimena kandidata, koja je glasila:

 1. BELIĆ DR BRANISLAVA,
 2. ZLOH MARTIN,
 3. LAZIĆ SINIŠA,
 4. MIROVIĆ IGOR,
 5. MITROVIĆ BRANIMIR I
 6. SEDLAREVIĆ MAJA.

Na osnovu člana 29. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, potpredsednici Skupštine položili su zakletvu.

Predsedavajući je potpredsednicima Skupštine čestitao na izboru za potpredsednike Skupštine i poželeo im uspešan rad i dobru saradnju i pozvao ih da zauzmu svoja mesta.


3. tačka dnevnog reda: IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Po članu 30. Poslovnika predsednik Skupštine je, u dogovoru sa predsednicima poslaničkih grupa, odnosno poslanicima – predstavnicima političkih stranaka koje su zastupljene u Skupštini, predložio kandidate za predsednike i članove odbora Skupštine AP Vojvodine, srazmerno broju poslanika koje te političke stranke imaju u Skupštini.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Po članu 31. Poslovnika o Predlogu odluke o izboru predsednika i članova odbora odlučuje se u celini, javnim glasanjem.

Odluka je doneta ako je za nju glasala većina prisutnih poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine AP Vojvodine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 113 glasova "za" donela Odluku o izboru predsednika i članova odbora Skupštine AP Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: IMENOVANjE SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Na osnovu člana 33. Poslovnika kandidata za sekretara Skupštine predlaže predsednik Skupštine. Za kandidata za sekretara je predložen Milorad Gašić, diplomirani pravnik iz Futoga.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio Predlog kandidata za sekretara Skupštine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova "za" i 26 glasova "protiv" donela Odluku o imenovanju sekretara Skupštine AP Vojvodine.


Nakon što je Skupština završila sa radom po utvrđenom dnevnom redu predsedavajući je zaključio Prvu sednicu u 14,55 časova i obavestio poslanike da će se druga sednica biti održana sa početkom u 16,00 časova.

Na sednici su vođene stenografske beleške.