Saziv 2008-2012
Broj sednice: 1
Datum održavanja: 16. 07. 2008.

Na osnovu člana 6. stav 1. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/02, 29/04 i 4/08),

S A Z I V A M 
PRVU SEDNICU SKUPŠTINE 
AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 16. jula 2008. godine (sreda)
u Velikoj sali Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova.

Saglasno članu 7. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine na prvoj sednici Skupštine, verifikuju se mandati izabranih poslanika, bira se predsednik Skupštine AP Vojvodine, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine, predsednici i članovi odbora- radnih tela Skupštine AP Vojvodine i imenuje se sekretar Skupštine AP Vojvodine.

Uz saziv za sednicu dostavlja Vam se Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisanih za 11. maj 2008. godine.

Molim poslanike da ponesu Uverenje o izboru za poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine (poslaniku izabranom po većinskom izbornom sistemu uverenje izdaje opštinska, odnosno gradska izborna komisija izborne jedinice, a poslaniku izabranom po proporcionalnom izbornom sistemu uverenje izdaje Pokrajinska izborna komisija), kako bi se na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije i uverenja o izboru poslanika, izvršila verifikacija mandata poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Poslanici stiču prava i dužnosti danom verifikacije mandata.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

01 Broj:06-48/08

Novi Sad, 19. jun 2008. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš