Saziv 2008-2012
Broj sednice: 18
Datum održavanja: 14. 12. 2009.
Zapisnik

18. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 14. decembra 2009. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 12,00 časova.

Sednicom Skupštine predsedavao je Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 108 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali i poslanici: Igor Mirović, Goran Ivić, Goran Kaurić, Blagoje Krajinović, Bore Kutić, dr Nenad Lemajić, Milena Maksimović, Igor Pavličić, dr Branislav Popov, Milorad Soldatović, Saša Todorović i Ladislav Tomić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Saziv za 18. sednicu Skupštine AP Vojvodine dostavljen je poslanicima.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 18. sednicu Skupštine

Dnevni red:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O SPROVOĐENjU STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasova "za" i 13 glasova "protiv" utvrdila dnevni red 18. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za" i 16 glasova "protiv" predlog usvojila.

Podsećam poslanike na član 87. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

  • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
  • izvestilac nadležnog odbora,
  • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
  • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
  • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik i članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O SPROVOĐENjU STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog Pokrajinske skupštinske odluke o sprovođenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Uvodno izlaganje podneo je član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Tamaš Korhec.

U pretresu su učestvovali poslanici:Saša Santovac, Milan Đukić, Lazar Marjanski, Laslo Đula i Goran Tajdić.

Na osnovu člana 41. stav 2. Statuta AP Vojvodine, Pokrajinska skupštinska odluka o sprovođenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine je doneta ako je za nju glasalo dvetrećine od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je Predlog Pokrajinske skupštinske odluke o sprovođenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine , stavio na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja poslanika i to sa 86 glasova "za" i 18 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o sprovođenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine.


Poslaničkih pitanja nije bilo.

Na sednici su vođene stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 12,55 časova.