Saziv 2008-2012
Broj sednice: 12
Datum održavanja: 19. 09. 2009.

Na osnovu člana 79. stav 4. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
12. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 19. septembra 2009. godine (subota),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. PREDLOG ODLUKE O NAČINU ODREĐIVANjA PREDSTAVNIKA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U SKUPŠTINI "METALS BANKE" AD NOVI SAD I NAČINU PREDLAGANjA LICA ZA IZBOR ČLANOVA ORGANA "METALS BANKE" AD NOVI SAD,
  2. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2008. GODINU,
  3. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ZA 2008. GODINU

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa 11. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 24. juna 2009. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 11. septembar 2009. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Egereši Šandor