Saziv 2020-2024
Číslo zasadnutia: 28
Dátum konania: 16. 11. 2023.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst), 

 

S A Z I V A M

 

28. SEDNICU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 16. novembra 2023. godine (četvrtak),

u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

 

1.PREDLOG ODLUKE O PREVREMENOM PRESTANKU MANDATA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, molim Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/487-4124 ili 021/487-4134.

 

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Momo Čolaković