Сазив 2020-2024
Число схадзки: 27
Датум отримованя: 06. 11. 2023.
Записнїк

ЗАПИСНИК

Са 27. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 6. новембра 2023. године у Великој сали зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина).

Седница је почела у 10,03 часова.

Седницом Скупштине су председавали мр Дејан Чапо, потпредседник и Момо Чолаковић, председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Од укупног броја посланика, седници Скупштине је присуствовало 107 посланикa. Према евиденцији, седници нису присуствовали посланици: Жељко Малушић, Новак Максимовић, Сузана Пронић, Ивана Росић, Александар Оџић, Ненад Чанак, Маја Ђикановић, Горан Латковић, Горан Иванчевић, Дејан Вуковић, Владислав Живановић, Александар Ђурђев и Бранислав Богарошки.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да je, почетку седнице, присуствовало 96 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно ради и одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 26. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 4. октобра 2023. године. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 94 гласова „за“ усвојила Записник са 26. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је дана 30. октобра 2023. године преминуо председник Скупштине Иштван Пастор.

Минутом ћутања посланици су одали почаст преминулом.

Председавајући је констатовао да је Иштвану Пастору престао мандат посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због смрти, 30. октобра 2023. године.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Решења Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланику Илдико Шнејдер – Шара са Изборне листе „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István- Савез војвођанских Мађара –Иштван Пастор“.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 103 гласа „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланику Илдико Шнејдер – Шара, са Изборне листе „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István - Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор“.

Заменик председника Посланичке групе „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István- Савез војвођанских Мађара –Иштван Пастор“, у складу са чланом 38. став 2. Пословника o раду, обавестио је Скупштину да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Илдико Шнејдер – Шара  приступила Посланичкој групи „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István- Савез војвођанских Мађара –Иштван Пастор“.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу је, у складу са чланом 12. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, констатовао престанак функције Јаношу Оросу, заменику Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права националних мањина, због истека мандата.

Председавајући је констатовао, сагласно члану 12. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, престанак функције Јаношу Оросу, заменику Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права националних мањина, због истека мандата, даном доношења одлуке. 

Прешло се на утврђивање дневног реда 27. седнице Скупштине.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 7. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“, седам гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 8. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ и осам гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 9. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОДРЕЂЕНИХ ОВЛАШЋЕЊА НА ПОКРАЈИНСКУ ВЛАДУ КОЈЕ ИМА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ и девет гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 10. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ и једним гласом „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 11. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласова „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 12. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД НАСИЉА У ПОПУЛАЦИЈИ МЛАДИХ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 13. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ СКРИНИНГА НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 14. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНЦИЈЕ СЕКУНДАРНИХ ОСТЕОПОРОТСКИХ ПРЕЛОМА СТАРИЈИХ ОСОБА НАКОН ПРВОГ ПРЕЛОМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 15. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА С НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 16. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 17. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРОЦЕНЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАТУСА У ТОКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПАЦИЈЕНАТА СА СТЕЧЕНИМ НЕДОСТАТКОМ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 18. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОДРЕЂИВАЊА ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 19. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ТЕРАПИЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОКСОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 20. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2024. ГОДИНИ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ и три гласа „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 21. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ и седам гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 22. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ и седам гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 23. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ и седам гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 24. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ПРОГРАМУ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У СТОЧАРСТВУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ и девет гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 25. тачку: - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2024. ГОДИНИ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ и девет гласова „против“ предлог усвојила.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 26. тачку- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНИМ И САВЕТОДАВНИМ СЛУЖБАМА У ОБАВЉАЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ и осам гласова „против“ предлог усвојила.

Посланици у Скупштини АП Војводине предложили су, на основу члана 87. став 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као прву тачку: - ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ и пет гласова „против“ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку, на основу члана 87. став 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 27. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ и пет гласова „против“предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање Предлог дневног реда 27. седнице Скупштине са следећим тачкама:

1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „САМОШ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА АЛИБУНАР И КОВАЧИЦА;

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2023 -2025.;

6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ;

8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ;

9. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОДРЕЂЕНИХ ОВЛАШЋЕЊА НА ПОКРАЈИНСКУ ВЛАДУ КОЈЕ ИМА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА;

10. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ;

11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ;

12. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА И СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД НАСИЉА У ПОПУЛАЦИЈИ МЛАДИХ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ;

13. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ СКРИНИНГА НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ;

14. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНЦИЈЕ СЕКУНДАРНИХ ОСТЕОПОРОТСКИХ ПРЕЛОМА СТАРИЈИХ ОСОБА НАКОН ПРВОГ ПРЕЛОМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ;

15. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА С НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ;

16. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ;

17.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПРОЦЕНЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАТУСА У ТОКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПАЦИЈЕНАТА СА СТЕЧЕНИМ НЕДОСТАТКОМ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ;

18. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОДРЕЂИВАЊА ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ;

19. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ТЕРАПИЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЊА КОД ДЕЦЕ БОТОКСОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ;

20. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2024. ГОДИНИ;

21. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ;

22. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ;

23. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ;

24. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ПРОГРАМУ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У СТОЧАРСТВУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ;

25. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2024. ГОДИНИ;

26. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ СТРУЧНИМ И САВЕТОДАВНИМ СЛУЖБАМА У ОБАВЉАЊУ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2024. ГОДИНУ;

27. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

28. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

29. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2022. ГОДИНУ;

30. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ;

31. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА ЗА ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА;

32. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СТАЛНОГ САСТАВА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ;

33. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА ИЗБОРНУ КАМПАЊУ;

34. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и девет гласова „против“ Скупштина утврдила дневни ред 27. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса поводом тачака 7. и 8. тачке утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина предлог усвојила. 

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса од 10. до 19. тачке утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина предлог усвојила. 

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса од 20. до 26. тачке утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина предлог усвојила. 

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.

1. тачка дневног реда: ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Посланици у Скупштини АП Војводине, у складу са чланом 14. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, поднели су Скупштини Предлог за избор председника Скупштине АП Војводине.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес.

На основу члана 17. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине председник Скупштине, бира се јавним гласањем 

Председник је изабран ако је добио већину гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се за председника Скупштине АП Војводине изабере Момо Чолаковић.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, већином гласова од укупног броја посланика, са 93 гласа „за“ и пет гласова „против“, за председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине изабрала Мому Чолаковића.

Председник Скупштине приликом ступања на дужност, на основу члана 20. Пословника о раду, полаже пред Скупштином заклетву. 

Председник Скупштине положио је заклетву пред Скупштином.

Председавајући је упутио срдачне честитке новоизабраном председнику, пожелео успешан рад и позвао га да преузме председавање седници. 

Момо Чолаковић преузео је председавање седници и обратио се присутнима са речима:

„Поштовани посланици Скупштине Аутономне покрајине Војводине, поштовани чланови Покрајинске владе, поштовани грађани, поштовани представници средстава јавног информисања, пре свега захваљујем претходнику на успешном вођењу досадашњег рада Скупштине.

Велика част, велика захвалност, велико поверење, али пре свега највећа одговорност. Хвала на поверењу, али то је за мене велика обавеза, да заједно са вама докрајчимо мандат овог парламента и успешно спроведемо наредне изборе. Обавезујем се да ћу одговорно, као што сам у заклетви изрекао, обављати ову функцију. Такође, морам очувати углед своје породице, пре свега Јоване, Мине, Душана, Јеленe и Луке и мојих предака. Највише захваљујем суграђанима, њиховим представницима, а посебно најстаријима, којих у Покрајини има нешто преко четири стотине хиљада. Обећавам да ћу их достојно представљати. Мојој партији обаћавам да ћу се одговорно понашати, а то је Партија уједињених пензионера Србије, коалицији, на челу са СНС, такође обећавам да ћу, у складу са оним што сам данас изјавио, обављати ову функцију.

Хвала свима, нека је вечна, живела Србија, живела Аутономна покрајина Војводинa. Хвала лепо.“

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске oдлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. године и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор је у свом Извештају утврдио техничку исправку у преамбули Предлога покрајинске скупштинске одлуке на коју је указао представник предлагача и која је постала саставни део Предлога. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом. 

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес. 

На основу члана 38. став 3. Статута Аутономне покрајине Војводине, о доношењу Буџета Аутономне покрајине Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске oдлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. године, на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ и шест гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада је доставила Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину у периоду јануар - септембар 2023. године, на разматрање и усвајање.

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину у периоду јануар - септембар 2023. године на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ и пет гласова „против“ Скупштина усвојила Извештај.

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „САМОШ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА АЛИБУНАР И КОВАЧИЦА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске oдлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Самош“ на територији општина Алибунар и Ковачица и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом. 

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске oдлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Самош“ на територији општина Алибунар и Ковачица на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД 2023 -2025.;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период 2023 -2025. и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за омладину и спорт и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом. 

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период 2023 -2025. на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори предлажу Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог у складу са Статутом и правним системом.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 93 гласа „за“ и три гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Пошто је спојен претрес по тачкама 7. и 8. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ,

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О КАДРОВСКОМ ПЛАНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ и доставила их Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор је у свом Извештају утврдио техничку исправку у преамбули Предлога покрајинске скупштинске одлуке на коју је указао представник предлагача и која је постала саставни део Предлога. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину у складу са Статутом и правним системом.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину размотрио је и Одбор за прописе. Одбор је у свом Извештају утврдио техничку исправку у преамбули и образложењу Предлога покрајинске скупштинске одлуке на коју је указао представник предлагача и која је постала саставни део Предлога. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио спојен претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио спојен претрес 

На основу члана 38. став 3. Статута Аутономне покрајине Војводине, о доношењу Буџета Аутономне покрајине Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ и седам гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 83 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОДРЕЂЕНИХ ОВЛАШЋЕЊА НА ПОКРАЈИНСКУ ВЛАДУ КОЈЕ ИМА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу које има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области радних односа службеника и намештеника и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор је у свом Извештају утврдио техничку исправку у преамбули Предлога покрајинске скупштинске одлуке на коју је указао представник предлагача и која је постала саставни део Предлога. Одбор сматра да је Предлог у складу са Статутом и правним системом.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу које има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области радних односа службеника и намештеника на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Пошто је спојен претрес по тачкама од 10. и 19. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је предлоге покрајинских скупштинских одлука из области здравства и доставила их Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно су размотрили Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да су предлози у складу са Статутом и правним системом.

Председавајући је отворио спојен претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио спојен претрес 

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годинуна гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о посебном Програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 86 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења ризика од насиља у популацији младих у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 93 гласа „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму процене функционалног статуса у току рехабилитације пацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Пошто је спојен претрес по тачкама од 20. и 26. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде и доставила их Скупштини, на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да су предлози у складу са Статутом и правним системом.

Председавајући је отворио спојен претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио спојен претрес 

Председавајући је ставио Предлог покрајинскe скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2024. години на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ и три гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Председавајући је ставио Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о Програму мера за спровођење Годишњег одгајивачког програма у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2024. години на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

Председавајући је ставио Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2024. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

27. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одборје предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог у складу са Статутом и правним системом.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку.

28. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење. 

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку.

Предлог одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор је у свом Извештају утврдио техничку исправку у преамбули Предлога одлуке на коју је указао представник предлагача и која је постала саставни део Предлога. Одбор сматра да је Предлог у складу са Статутом и правним системом. 

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 93 гласа „за“ и три гласа „против“ Скупштина донела Одлуку.

29. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА ЗА 2022. ГОДИНУ;

Покрајински завод за спорт и медицину спорта доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за 2022. годину на разматрање и усвајање.

Извештај о пословању за 2022. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању и Мишљење Покрајинске владе претходно су размотрили Одбор за омладину и спорт и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај о пословању за 2022. годину.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2022. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 93 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина усвојила Извештај.

30. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ;

Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине доставио је Скупштини Извештај о пословању за период 01. јануар – 31. децембар 2022. године, на разматрање и усвајање.

Извештај је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај за 2022. годину и Мишљење Покрајинске владе претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије и предложили су Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању Гаранцијског фонда АП Војводине за период 01. јануар – 31. децембар 2022. године на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 93 гласа „за“ и два гласа „против“ Скупштина усвојила Извештај.

31. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА ЗА ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА;

Покрајински заштитник грађана - омбудсман је, на основу члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману поднео Скупштини Предлог за избор заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права националних мањина, на разматрање.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес. 

На основу члана 8. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, заменике омбудсмана бира Скупштина већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог да се за заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права националних мањина изабере Михаљ Њилаш на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина за заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права националних мањина изабрала Михаља Њилаша.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, заменик омбудсмана полаже заклетву пред Скупштином.

Заменик Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права националних мањина Михаљ Њилаш положио је заклетву пред Скупштином.

Председавајући је упутио срдачне честитке новоизабраном заменику Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и пожелео му успешан рад. 

32. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СТАЛНОГ САСТАВА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ;

Одбор за административна и мандатна питања доставио је Скупштини Предлог одлуке о разрешењу и именовању сталног састава Покрајинске изборне комисије на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о разрешењу и именовању сталног састава Покрајинске изборне комисије на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Одлуку.

33. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА ИЗБОРНУ КАМПАЊУ;

Одбор за административна и мандатна питања доставио је Скупштини Предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одбора за изборну кампању на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одбора за изборну кампању на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ и три гласа „против“ Скупштина донела Одлуку.

34. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

Одбор за образовање и науку доставио је Скупштини Предлог одлуке о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду, на разматрање и доношење. 

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 95 гласова „за“ и четири гласа „против“ Скупштина донела Одлуку.

Пошто је окончали рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланик Александар Смиљанић је, на 26. седници Скупштине која је одржана 04. октобра 2023. године, поставио посланичкo питање покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Одговор је посланику достављен.

Посланик Александар Смиљанић , у складу са чланом 206. став 1. Пословника о раду, није прокоментарисао одговор нити је поставио допунско посланичко питање. 

Пошто није било посланичких питања председавајући је закључио 26. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 11,40 часова.

 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.