Saziv 2020-2024
Číslo zasadnutia: 26
Dátum konania: 04. 10. 2023.
Zápisnica

ZAPISNIK

Sa 26. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 04. oktobra 2023. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština).

Sednica je počela u 10,05 časova.

Sednicom Skupštine su predsedavali Damir Zobenica i Aleksandra Maletić, potpredsednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika, sednici Skupštine je prisustvovalo 105 poslanika. Prema evidenciji, sednici nisu prisustvovali poslanici:Branislav Bogaroški, Aleksandar Đurđev, Duško Kočalka, Milan Beara, Maja Đikanović, Milica Božić, Miroslav Španović,  Novak Maksimović,Nenad Čanak, Miroslav Čeman, Ivana Rosić, Suzana Pronić, prof. dr Ružica Igić, Vojislav Kulačanin i Ištvan Pastor. 

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da je, početku sednice, prisustvovalo 92 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno radi i odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 25. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 29. avgusta 2023. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 89 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 25. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je mr Slobodan Cvetković, dana 01. septembra 2023. godine, podneo ostavku na funkciju člana Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici, iz reda predstavnika osnivača. Predsedavajući je konstatovao da je mr Slobodanu Cvetkoviću prestala funkcija člana Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici, danom podnošenja ostavke.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je doc. dr Borko Milanović, dana 03. oktobra 2023. godine, podneo ostavku na funkciju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, iz reda predstavnika osnivača. Predsedavajući je konstatovao da je doc. dr Borku Milanoviću prestala funkcija člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, danom podnošenja ostavke.

Prešlo se na  utvrđivanje dnevnog reda 26. senice Skupštine.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. stav 2. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 26. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova “za“ i tri glasa “protiv“ Skupština predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 26. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova “za“ Skupština predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog dnevnog reda 26. sednice Skupštine sa sledećim tačkama:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROGRAMA RAZVOJA VISOKOG OBRAZOVANjA I NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI DO 2030. GODINE;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O NAČINU RADA DOMOVA UČENIKA I SREDNjIH ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „CARSKA BARA“;

5. IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD OD 01. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2022. GODINE;

6. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2022. GODINU;

7. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2022. GODINU;

8. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2022. GODINU;

9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU,

10. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA U

SUBOTICI.

 Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ Skupština utvrdila dnevni red 26. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Poslanici u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine dostavili su Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje. Predlog pokrajinske skupštinske odluke je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. 

Pokrajinska vlada je u Mišljenju navela da je Predlog pravno moguć, podnet od strane ovlašćenog predlagača i sačinjen u skladu sa pravilima nomotehnike.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke, podneo je poslanik Saša Levnajić, kao predstavnik predlagača. 

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Saša Šućurović, prof. dr Goran Ivančević, Dmitar Stanišić, kao predstavnici poslaničkih grupa i poslanici: prof. dr Branislav Ristivojević, Damir Zobenica, Milan Đukić, Đurađ Jakšić, Nemanja Zavišić, Ladislav Tomić, Boris Novaković, dr Bojan Bagi. 

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROGRAMA RAZVOJA VISOKOG OBRAZOVANjA I NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI DO 2030. GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Programa razvoja visokog obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini do 2030. godine, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje i nauku i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je prof. dr Zoran Milošević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. 

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Stanislava Hrnjak, kao predstavnik poslaničke grupe i poslanici: dr Marina Nedeljković i prof. dr Branislav Ristivojević. 

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Programa razvoja visokog obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini do 2030. godine, na glasanje.

 Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 77 glasova „za“ i šest glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O NAČINU RADA DOMOVA UČENIKA I SREDNjIH ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o načinu rada domova učenika i srednjih škola sa domom učenika sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.  

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje i nauku i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Žolt Sakalaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. 

Predsedavajući je otvorio pretres. S obzirom da se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o načinu rada domova učenika i srednjih škola sa domom učenika sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 78 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „CARSKA BARA“;

Pokrajinska vlada je dostavila Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“, na razmatranje i donošenje. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Ljubodrag Miščević, kao predstavnik poslaničke grupe i poslanik Darko Bađok. 

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ i dva „protiv“ glasa Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

5. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD OD 01. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2022. GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period od 01. januara do 31. decembra 2022. godine, na razmatranje i usvajanje. 

Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2022. godinu prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj za 2022. godinu. 

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Dejan Vuković, kao predstavnik poslaničke grupe i Vladimir Galić, potpredsednik Pokrajinke vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za  period od 01. januara do 31. decembra 2022. godine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ i šest glasova „protiv“ Skupština usvojila Izveštaj o radu.

6. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2022. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2022. godinu na razmatranje i usvajanje.

Godišnji izveštaj za 2022. godinu prethodno su razmotrili Odbor poljoprivrivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbor za poljoprivredu je u svom Izveštaju utvrdio tehničku ispravku na koju je ukazao predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Izveštaja. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj za 2022. godinu.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, potpredsednik Pokrajinske vlade pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Eva Dubac, Nenad Borović, kao predstavnici poslaničke grupe i poslanik Miodrag Bulajić. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2022. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ i četiri glasa “protiv“ Skupština usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju.

7. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2022. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2022. godinu na razmatranje i usvajanje.

Godišnji izveštaj za 2022. godinu prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za poljoprivredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj za 2022. godinu.

Uvodno izlaganje podneo je Vladimir Galić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. 

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Karolina Huđik, kao predstavnik poslaničke grupe i poslanik Đurađ Jakšić. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2022. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ i pet glasova „protiv“ Skupština usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju.

8. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD 2022. GODINU

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2022. godinu na razmatranje i usvajanje.

Godišnji izveštaj prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj za 2022. godinu.

Uvodno izlaganje podneo je Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovao Boris Novaković, predsednik poslaničke grupe. 

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2022. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ i pet glasova „protiv“ Skupština usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju.

9. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Vladimir Galić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. 

Predsedavajući je otvorio pretres. S obzirom da se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ i tri glasa “protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku.

10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI;

Odbor za obrazovanje i nauku dostavio je Skupštini Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici, na razmatranje i donošenje. 

Predsedavajući je otvorio  i zatim zaključio pretres i stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ Skupština donela Odluku.

 

Pošto je okončali rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanik dr Marina Nedeljković je, na 25. sednici Skupštine koja je održana 29. avgusta 2023. godine, postavila dopunsko poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik dr Marinu Nedeljković nije se izjasnila, u skladu sa članom 206. stav 2. Poslovnika o radu, o dostavljenom odgovoru. 

Poslanik dr Marina Nedeljković je, na 25. sednici Skupštine koja je održana 29. avgusta 2023. godine, postavila poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik dr Marinu Nedeljković, u skladu sa članom 206. stav 1. Poslovnika o radu, nije prokomentarisala odgovor niti je postavila dopunsko poslaničko pitanje.

Poslanik Đurađ Jakšić je postavio poslaničko pitanje predsedniku Pokrajinske vlade Igoru Miroviću.

Poslanik Aleksandar Smiljanić postavio je pitanje Vladimiru Galiću, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. 

Pošto više nije bilo poslaničkih pitanja predsedavajući je zaključio 26. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 14,07 časova.

 

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.