Saziv 2020-2024
Číslo zasadnutia: 24
Dátum konania: 22. 06. 2023.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst), 

S A Z I V A M

24. SEDNICU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 22. juna 2023. godine (četvrtak),

u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE  I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RAZVOJA TURIZMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD OD 2023. GODINE DO 2025. GODINE;

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 110KV TS PERLEZ – TS ŽABALj;

8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ZA IZGRADNjU TRANSPORTNOG GASOVODA NOVO MILOŠEVO–KIKINDA SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE;

9. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA IZBEGLA, RASELjENA LICA I ZA SARADNjU SA SRBIMA U REGIONU ZA 2022. GODINU;

10. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD OD 01. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2022. GODINE;

11. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA ZA PRAVA DETETA;

12. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA.

Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, molim Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/487-4124 ili 021/487-4134.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor

Pásztor István