Сазив 2020-2024
Число схадзки: 23
Датум отримованя: 08. 06. 2023.
Записнїк

ЗАПИСНИК
Са 23. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 08. јуна 2023. године у Великој сали зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина).

Седница је почела у 10,06 часова.

Седницом Скупштине су председавали Иштван Пастор, председник и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Од укупног броја посланика, седници Скупштине је присуствовало 106 посланикa. Према евиденцији, седници нису присуствовали посланици: Маја Ђикановић, Дарко Бађок, Александар Ђурђев, Бранислав Богарошки, др Даниел Бабић, проф. др Горан Иванчевић, Ђурађ Јакшић, Саша Шућуровић, Жељко Малушић, Жељка Милошевић, Ивана Росић, др Горан Пузић, Сузана Пронић, Ненад Чанак.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да je, почетку седнице, присуствовало 100 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно ради и одлучује.

Минутом ћутања посланици и сви присутни су одали пошту погинулима у Основној школи „Владислав Рибникар“ и селима у околини Младеновца.

Председавајући је поздравио присутне представнике УНДП-а и Швајцарске канцеларије за сарадњу.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 22. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 19. априла 2023. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 91 гласом „за“ и три гласа „против“, усвојила Записник са 22. седнице.

Председник Скупштине је обавестио посланике да је др Цвета Рогановић, дана 7. јуна 2023. године, поднела оставку на функцију члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду, из реда представника оснивача.  Председавајући је констатовао да је др Цвети Рогановић престала функција члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду, даном подношења оставке.

Прешло се на утврђивање Дневног реда.

Председавајући је ставио Предлог дневног реда 23. седнице Скупштине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“ и два гласа „против“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:
1.      ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

2.      ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „СЛАТИНЕ У ДОЛИНИ ЗЛАТИЦЕ“;

3.      ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ САВЕЗУ АЛПЕ-ЈАДРАН;

4.      ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА ЗА 2022. ГОДИНУ;

5.      ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ Д.О.О. НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ;

6.      ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

7.      ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ.

 

Председавајући је, у складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, предложио спајање претреса по тачкама 6. и 7. утврђеног Дневног реда.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова „за“ и три гласа „против“ предлог усвојила.

Прешло се на рад по тачкама утврђеног дневног реда.

  1. тачка дневног реда:
ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О  ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрaо Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрао и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке, у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Александар Оџић, Карољ Ковач, Александра Ђанковић и Ненад Боровић, Дмитар Станишић, као представници посланичких група и посланици: др Марина Недељковић, Немања Завишић, Александар Смиљанић, Павел Сурови, Станислава Хрњак и Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес.

Председавајући је констатовао да, на основу члана 38. став 3. Статута АП Војводине, Скупштина, о усвајању завршног рачуна буџета, одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа “за“ и четири гласа “против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

  2. тачка дневног реда:
ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „СЛАТИНЕ У ДОЛИНИ ЗЛАТИЦЕ“;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице“и доставила га Скупштини Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.

Предлог Покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Љубодраг Мишчевић и Игор Стојков.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио

Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице“.

  3. тачка дневног реда:
ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ САВЕЗУ АЛПЕ-ЈАДРАН;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о приступању Аутономне покрајине Војводине Савезу Алпе-Јадран и доставила га Скупштини Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Предлог Покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор је у свом Извештају утврдио техничку исправку у преамбули и у образложењу Предлога покрајинске скупштинске одлуке која је постала саставни део Предлога. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Александар Софић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је као представник Посланичке групе учествовао Матија Ковач и посланик др Марина Недељковић.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о приступању Аутономне покрајине Војводине Савезу Алпе-Јадран.

   4. тачка дневног реда:
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА-ОМУДСМАНА ЗА 2022. ГОДИНУ;.

Покрајински заштитник грађана- омбудсман доставио је Скупштини Годишњи извештај за 2022. годину на разматрање.

Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана- омбудсмана за 2022. годину претходно су размотрили Одбор за националну равноправност, Одбор за буџет и финансије, Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за равноправност полова, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за образовање и науку.

Уводно излагање поднела је доц. др Драгана Ћорић, Покрајински заштитник грађана- омбудсман.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Каролина Хуџик и Смиљана Гламочанин-Варга, као представници посланичких група и посланик др Марина Недељковић.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и констатовао да се Скупштина, разматрајући Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за 2022. годину, упознала са радом Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана у 2022. години.

   5. тачка дневног реда:
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ Д.О.О. НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ;

Скупштина друштва Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад доставила је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2022. годину на разматрање и усвајање. Годишњи извештај за 2022. годину претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај за 2022. годину.

Уводно излагање поднео је Александар Софић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ненад Боровић, као представник посланичке групе, и посланик Миодраг Булајић.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај за 2022. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ и три гласа „против“ Скупштина усвојила Годишњи извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2022. годину.

   6. тачка дневног реда:
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ  ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

   7. тачка дневног реда:
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;

Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине доставио је Скупштини Извештаје за 2021. и 2022. годину на разматрање и усвајање.

Извештаји су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештаји о пословању Фонда за 2021. и годину и Мишљење Покрајинске владе, као и Извештај о пословању Фонда за 2022. годину претходно су размотрили Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји извештаје.

Уводно образложење Извештаја је изнео Александар Софић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовавао посланик Александар Смиљанић.

Пошто више није било пријављених посланика за претрес, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 87 гласова „за“ и три гласа „против“, Скупштина усвојила Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину.

Председавајући је ставио Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 86 гласова „за“ и три гласа „против“, Скупштина усвојила Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

 

  Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је подсетио Скупштину да је посланик др Марина Недељковић, на 22. седници Скупштине која је одржана 19. априла 2023. године, поставила посланичко питање покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Одговор је посланику достављен.

Посланик др Марина Недељковић је прокоментарисала одговор и поставила допунско посланичко питање покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Посланик др Марина Недељковић је, на 22. седници Скупштине која је одржана 19. априла 2023. године, поставила посланичко питање покрајинском секретару за здравство. Одговор је посланику достављен.

Посланик др Марина Недељковић је прокоментарисала одговор и поставила допунско посланичко питање покрајинском секретару за здравство.

Посланик др Марина Недељковић је, на 22. седници Скупштине која је одржана 19. априла 2023. године, поставила посланичко питање  питањe покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Одговор је посланику достављен.

Посланик др Марина Недељковић је прокоментарисала одговор.

Посланик др Марина Недељковић је, на 21. седници Скупштине која је одржана 23. фебруара 2023. године, поставила допунскo посланичкo питањe покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Одговор је посланику достављен.

Посланик др Марина Недељковић није желела да прокоментарише одговор.

Прешло се на постављање нових посланичких питања.

Пошто више није било посланичких питања, председавајући је закључио 22. седницу Скупштине у 13.30 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.