Saziv 2020-2024
Session number: 22
Date of event: 19. 04. 2023.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst), 

S A Z I V A M

22. SEDNICU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 19. aprila 2023. godine (sreda),

u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PLANA RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE 2023-2030. GODINE;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZA ZAŠTITU ŽENA OD NASILjA U PORODICI I PARTNERSKIM ODNOSIMA I DRUGIH OBLIKA RODNO ZASNOVANOG NASILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD OD 2023. DO 2026. GODINE;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA IZGRADNjU NASIPA KOD NASELjA KUPINOVO SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „BEGEČKA JAMA“;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KANjIŠKI JARAŠI“;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE „SLATINE U DOLINI ZLATICE“;

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E 70, DEONICA PANČEVO-VRŠAC-GRANIČNI PRELAZ SA RUMUNIJOM (VATIN);

8. IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

9. IZVEŠTAJ O RADU I POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2022. GODINU.

U prilogu Vam dostavljam Zapisnik sa 21. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, koja je održana 23. februara 2023. godine, radi usvajanja.

Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, molim Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/487-4124 ili 021/487-4134.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor

Pásztor István