Сазив 2020-2024
Число схадзки: 15
Датум отримованя: 07. 06. 2022.
Записнїк

Са 15. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 07. јуна 2022. године  у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10:05 часова.

Седницом Скупштине је председавао Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине. 

Од укупног броја посланика седници је присуствовало 103 посланика. Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Предраг Вуковић, Ново Доведан, Ружица Игић, Милица Јурић, Наташа Лалић, Стојанка Лекић, Ладислав Томић, Бранислав Ристивојевић, Саша Шућуровић, Мирослав Чеман, Ненад Чанак, Борис Новаковић, Жељка Милошевић, Новак Максимовић, Жељко Малушић, Дејан Чапо и Александра Ђанковић.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да je, почетку седнице, присуствовало 97 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно ради и одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 14. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 8. фебруара 2022. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 93 гласа „за“  усвојила Записник са 14. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је 15. фебруара 2022. године преминуо посланик Сретен Јовановић и позвао све присутне да минутом ћутања одају почаст преминулом посланику.

Одбор за административна и мандатна питања је на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине. Председавајући је ставио на гласање Извештај о потврђивању мандата посланику Јелени Лопушини, са коалиционе изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)-ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА“. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 99 гласова „за“ Скупштина потврдила мандат посланику Јелени Лопушини.

У складу са чланом 38. став 2. Пословника о раду, председник Посланичке групе „Социјалистичка партија Србије - Јединствена Србија“ обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Јелена Лопушина приступила Посланичкој групи „Социјалистичка партија Србије- Јединствена Србија“.

Председавајући је обавестио посланике да су Скупштини Аутономне покрајине Војводине  поднели оставке: 9. фебруара 2022. године доц. др Милош Петровић на функцију члана Савета Педагошког факултета у Сомбору, 24. марта 2022. године Роберт Дамјановић Чокић на функцију члана Савета Грађевинског факултета у Суботици, 1.априла 2022. године Марко Гушић на функцију члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања, 7. априла 2022. године Имре Керн на функцију члана Савета Грађевинског факултета у Суботици, 30. маја 2022. године  Драган М. Ламбић на функцију члана Савета Академије уметности у Новом Саду и Дарко Чутурић на функцију члана Савета Технолошког факултета у Новом Саду, те  констатовао да је доц. др Милошу Петровићу, Роберту Дамјановићу Чокићу, Марку Гушићу, Имреу Керну, Драгану М. Ламбићу и Дарку Чутурићу, престала функција, даном подношења оставке.

Председавајући је обавестио посланике да је Скупштини АП Војводине достављено Решење Агенције за спречавање корупције којим је утврђено да Никола Пејовић обавља функцију члана Савета Педагошког факултета у Сомбору без сагласности Агенције и констатовао да му функција члана Савета престаје по сили закона.

Председавајући је констатовао да Николи Пејовићу престаје функција члана Савета Педагошког факултета у Сомбору.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

Одбор за образовање и науку је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду да се предложени дневни ред 15. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: 

-ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду да се предложени дневни ред 15. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: 

 - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду да се предложени дневни ред 15. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: 

 - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду да се предложени дневни ред 15. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: 

 - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 93 гласа „за“ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку  је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду да се предложени дневни ред 15. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: 

 - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ предлог усвојила.

        Председавајући је ставио Предлог дневног реда 15. седнице Скупштине на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ и три гласа „против“ утврдила следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЦАРСКА БАРА“,

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ОБЕДСКА БАРА“,

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ ЈАВНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

4. ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ,

5. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА ЗА 2021. ГОДИНУ,

6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ,

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 1. и 2. утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 94 гласа „за“ и три гласа „против“, усвојила предлог. 

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 7 до 11 утврђеног Дневног реда. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 93 гласа „за“, усвојила предлог.

Прешло се на рад по утврђеном Дневном реду.

Пошто је спојен претрес по тачкама 1. и 2. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада доставила је Скупштини

 - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЦАРСКА БАРА“;

 - ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ОБЕДСКА БАРА“, на разматрање и доношење.

Предлогe покрајинских скупштинских одлука претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије и предложили су Скупштини да размотри предлогe и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за прописе и дао мишљење да су предлози у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио спојен претрес. У претресу су учествовали: Љубодраг Мишчевић, као представник Посланичке групе и посланици:  Александар Мандић, Милица Божић и Дарко Бађок. 

Председавајући је закључио претрес и  ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 95 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 95 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“.

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ ЈАВНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на теиторији Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за образовање и науку и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе који је дао мишљење да је Предлог у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Жолт Сакалаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“ и четири глаа ,,против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине.

4. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину са Предлогом закључка на разматрање.

Извештај је претходно размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбор је предложио Скупштини да размотри Извештај и донесе Закључак. 

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог закључка поводом Извештаја о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ и три гласа „против“ Скупштина донела Закључак поводом Извештаја о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину

5. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА-ОМУДСМАНА ЗА 2021. ГОДИНУ;.

Покрајински заштитник грађана- омбудсман доставио је Скупштини Годишњи извештај за 2021. годину на разматрање.

Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана- омбудсмана за 2021. годину претходно су размотрили Одбор за националну равноправност, Одбор за буџет и финансије, Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за културу и јавно информисање, Одбор за равноправност полова, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор  за представке и предлоге.

Уводно излагање поднео је проф. др Зоран Павловић, Покрајински заштитник грађана- омбудсман.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Ласло Чикош, Смиљана Гламочанин Варга, као представници посланичких група, и посланици: Ђурађ Јакшић и Јелена Јовановић. Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и констатовао да се Скупштина, разматрајући Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за 2021. годину, упознала са радом Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана у 2021. години.

6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ Д.О.О. НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ;

Скупштина друштва Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад путем Покрајинске владе доставила је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2021. годину на разматрање и доношење.

Извештај су претходно размотрили Одбор за буџет и финансије, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај за 2021. годину.

Уводно излагање поднео је Александар Софић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес. 

У претресу су учествовали: Ненад Боровић, као представник Посланичке групе и посланици: Ђурађ Јакшић, Миодраг Булајић и Снежана Седлар. Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2021. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 93 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина усвојила Извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2021. годину.

Пошто је спојен претрес по тачкама 7 до 11 прешло се на рад по тим тачкама.

Одбор за образовање и науку, доставио је Скупштини 

 - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,

 - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,

 - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

 - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,

 - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио спојен претрес. 

Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 97 гласова „за“, Скупштина донела Одлуку о  именовању члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду. 

Председавајући је  ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Академије уметности у Новом Саду на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 96 гласова „за“, Скупштина донела Одлуку о  именовању члана Савета Академије уметности у Новом Саду. 

Председавајући је  ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Технолошког факултета у Новом Саду на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 98 гласова „за“, Скупштина донела Одлуку о  именовању члана Савета Технолошког факултета у Новом Саду. 

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 97 гласова „за“, Скупштина донела Одлуку о  именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору. 

Председавајући је  ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 97 гласова „за“, Скупштина донела Одлуку о  именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА. Посланик Александар Смиљанић, на 14.  седници Скупштине, поставио је посланичко питање Владимиру Галићу, потпредсенику Покрајинске владе и покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине. Одговор је посланику достављен. Посланик Александра Смиљанића није желео да прокоментарише одговор или постави допунско питање.

Нових посланичких питања није било.

Председавајући је закључио 15. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 12:10 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.