Saziv 2020-2024
Číslo zasadnutia: 15
Dátum konania: 07. 06. 2022.
Zápisnica

Sa 15. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 07. juna 2022. godine  u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10:05 časova.

Sednicom Skupštine je predsedavao Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine. 

Od ukupnog broja poslanika sednici je prisustvovalo 103 poslanika. Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Predrag Vuković, Novo Dovedan, Ružica Igić, Milica Jurić, Nataša Lalić, Stojanka Lekić, Ladislav Tomić, Branislav Ristivojević, Saša Šućurović, Miroslav Čeman, Nenad Čanak, Boris Novaković, Željka Milošević, Novak Maksimović, Željko Malušić, Dejan Čapo i Aleksandra Đanković.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da je, početku sednice, prisustvovalo 97 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno radi i odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 14. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 8. februara 2022. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 93 glasa „za“  usvojila Zapisnik sa 14. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je 15. februara 2022. godine preminuo poslanik Sreten Jovanović i pozvao sve prisutne da minutom ćutanja odaju počast preminulom poslaniku.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja je na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine. Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku Jeleni Lopušini, sa koalicione izborne liste IVICA DAČIĆ-„SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS), JEDINSTVENA SRBIJA (JS)-DRAGAN MARKOVIĆ PALMA“. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 99 glasova „za“ Skupština potvrdila mandat poslaniku Jeleni Lopušini.

U skladu sa članom 38. stav 2. Poslovnika o radu, predsednik Poslaničke grupe „Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija“ obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Jelena Lopušina pristupila Poslaničkoj grupi „Socijalistička partija Srbije- Jedinstvena Srbija“.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine  podneli ostavke: 9. februara 2022. godine doc. dr Miloš Petrović na funkciju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru, 24. marta 2022. godine Robert Damjanović Čokić na funkciju člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici, 1.aprila 2022. godine Marko Gušić na funkciju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, 7. aprila 2022. godine Imre Kern na funkciju člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici, 30. maja 2022. godine  Dragan M. Lambić na funkciju člana Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu i Darko Čuturić na funkciju člana Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, te  konstatovao da je doc. dr Milošu Petroviću, Robertu Damjanoviću Čokiću, Marku Gušiću, Imreu Kernu, Draganu M. Lambiću i Darku Čuturiću, prestala funkcija, danom podnošenja ostavke.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Skupštini AP Vojvodine dostavljeno Rešenje Agencije za sprečavanje korupcije kojim je utvrđeno da Nikola Pejović obavlja funkciju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru bez saglasnosti Agencije i konstatovao da mu funkcija člana Saveta prestaje po sili zakona.

Predsedavajući je konstatovao da Nikoli Pejoviću prestaje funkcija člana Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu da se predloženi dnevni red 15. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: 

-PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu da se predloženi dnevni red 15. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: 

 - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu da se predloženi dnevni red 15. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: 

 - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu da se predloženi dnevni red 15. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: 

 - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku  je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu da se predloženi dnevni red 15. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: 

 - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ predlog usvojila.

        Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda 15. sednice Skupštine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ i tri glasa „protiv“ utvrdila sledeći:

 

DNEVNI RED:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „CARSKA BARA“,

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „OBEDSKA BARA“,

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BROJU I PROSTORNOM RASPOREDU JAVNIH SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

4. IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU,

5. GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA 2021. GODINU,

6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU RAZVOJNE AGENCIJE VOJVODINE DOO NOVI SAD ZA 2021. GODINU,

7. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,

8. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,

9. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

10. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,

11. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 1. i 2. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 94 glasa „za“ i tri glasa „protiv“, usvojila predlog. 

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 7 do 11 utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 93 glasa „za“, usvojila predlog.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 1. i 2. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini

 - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „CARSKA BARA“;

 - PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „OBEDSKA BARA“, na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije i predložili su Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za propise i dao mišljenje da su predlozi u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Vladimir Galić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio spojen pretres. U pretresu su učestvovali: Ljubodrag Miščević, kao predstavnik Poslaničke grupe i poslanici:  Aleksandar Mandić, Milica Božić i Darko Bađok. 

Predsedavajući je zaključio pretres i  stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“ na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 95 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“ na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 95 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“.

3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BROJU I PROSTORNOM RASPOREDU JAVNIH SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teitoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje i nauku i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise koji je dao mišljenje da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Žolt Sakalaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“ i četiri glaa ,,protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu sa Predlogom zaključka na razmatranje.

Izveštaj je prethodno razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Izveštaj i donese Zaključak. 

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog zaključka povodom Izveštaja o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ i tri glasa „protiv“ Skupština donela Zaključak povodom Izveštaja o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu

5. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA-OMUDSMANA ZA 2021. GODINU;.

Pokrajinski zaštitnik građana- ombudsman dostavio je Skupštini Godišnji izveštaj za 2021. godinu na razmatranje.

Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana- ombudsmana za 2021. godinu prethodno su razmotrili Odbor za nacionalnu ravnopravnost, Odbor za budžet i finansije, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za kulturu i javno informisanje, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor  za predstavke i predloge.

Uvodno izlaganje podneo je prof. dr Zoran Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana- ombudsman.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Laslo Čikoš, Smiljana Glamočanin Varga, kao predstavnici poslaničkih grupa, i poslanici: Đurađ Jakšić i Jelena Jovanović. Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i konstatovao da se Skupština, razmatrajući Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za 2021. godinu, upoznala sa radom Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana u 2021. godini.

6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU RAZVOJNE AGENCIJE VOJVODINE D.O.O. NOVI SAD ZA 2021. GODINU;

Skupština društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad putem Pokrajinske vlade dostavila je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2021. godinu na razmatranje i donošenje.

Izveštaj su prethodno razmotrili Odbor za budžet i finansije, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj za 2021. godinu.

Uvodno izlaganje podneo je Aleksandar Sofić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres. 

U pretresu su učestvovali: Nenad Borović, kao predstavnik Poslaničke grupe i poslanici: Đurađ Jakšić, Miodrag Bulajić i Snežana Sedlar. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2021. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 93 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština usvojila Izveštaj o poslovanju Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2021. godinu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 7 do 11 prešlo se na rad po tim tačkama.

Odbor za obrazovanje i nauku, dostavio je Skupštini 

 - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,

 - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,

 - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

 - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,

 - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio spojen pretres. 

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 97 glasova „za“, Skupština donela Odluku o  imenovanju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. 

Predsedavajući je  stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 96 glasova „za“, Skupština donela Odluku o  imenovanju člana Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu. 

Predsedavajući je  stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 98 glasova „za“, Skupština donela Odluku o  imenovanju člana Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. 

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 97 glasova „za“, Skupština donela Odluku o  imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru. 

Predsedavajući je  stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 97 glasova „za“, Skupština donela Odluku o  imenovanju člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA. Poslanik Aleksandar Smiljanić, na 14.  sednici Skupštine, postavio je poslaničko pitanje Vladimiru Galiću, potpredseniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik Aleksandra Smiljanića nije želeo da prokomentariše odgovor ili postavi dopunsko pitanje.

Novih poslaničkih pitanja nije bilo.

Predsedavajući je zaključio 15. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 12:10 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.