Saziv 2020-2024
Session number: 15
Date of event: 07. 06. 2022.

Na osnovu čl. 78. i79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst),

S A Z I V A M

15. SEDNICU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 07. juna 2022. godine (utorak),

u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine,sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „CARSKA BARA“;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „OBEDSKA BARA“;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BROJU I PROSTORNOM RASPOREDU JAVNIH SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

4. IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

5. GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA ZA 2021. GODINU;

6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU RAZVOJNE AGENCIJE VOJVODINE D.O.O. NOVI SAD ZA 2021. GODINU.

U prilogu Vam dostavljam Zapisnik sa 14. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 08. februara 2022. godine, radi usvajanja.

Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molim Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/487-4124 ili 021/487-4134.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 26. maj 2022. godine

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
Pásztor István