Saziv 2020-2024
Numărul şedinţelor: 14
Data desfăşurării: 08. 02. 2022.

Na osnovu čl. 78. i 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst), 

S A Z I V A M

14. SEDNICU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 08. februara 2022. godine (utorak),

u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći 

DNEVNI RED:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU KOD EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD – ŠID – GRANICA HRVATSKE, DEONICE STARA PAZOVA – GOLUBINCI – ŠID I ŽELEZNIČKE PRUGE INĐIJA – GOLUBINCI.

 U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 13. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 16. decembra 2021. godine, radi usvajanja.

Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molim Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/487-4124 ili 021/487-4134.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 25. januar 2022. godine

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor

Pásztor István