Сазив 2012-2016
Број седнице: 2
Датум одржавања: 11. 07. 2012.

На основу члана 80. став 6. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,


С А З И В А М

ДРУГУ СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 11. јула 2012. године (среда),
у Великој сали зграде Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи дневни ред

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ;
  2. ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

 

 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 07. јула 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)