Сазив 2020-2024
Число схадзки: 10
Датум отримованя: 12. 10. 2021.
Записнїк

Са 10. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 12. октобра 2021. године  у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 12,10 часова.

Седницом Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници је присуствовало 107 посланика. Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Смиљана Гламочанин Варга, Александар Ђурђев, Владислав Живановић, Ђурађ Јакшић, Сретен Јовановић, Милица Јурић, Матија Ковач, Жељко Малушић, Марина Недељковић, Ладислав Томић, Милош Тубић, Гизела Црквењаков и Ненад Чанак.

Председавајући је обавестио Скупштину да је 10. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине сазвао на тему „ Деценија међупарламентарних односа Скупштине Аутономне покрајине Војводине и Народне скупштине Републике Српске“.

Председавајући је поздравио госте које је,  у складу са чланом 129. Пословника о раду Скупштине, позвао на 10. седницу Скупштине и позвао их да учествују у раду седнице.

Седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине присуствовали су: делегација Народне скупштине Републике Српске, са председником господином Недељком Чубриловићем на челу, председник и чланови Покрајинске владе, Душко Ћутило, директор Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону и представници завичајних удружења на територији Аутономне покрајине Војводине.

Уводно излагање на тему „Деценија међупарламентарних односа Скупштине Аутономне покрајине Војводине и Народне скупштине Републике Српске“ дао је Иштван Пастор, председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Скупштини Аутономне покрајине Војводине обратио се и Недељко Чубриловић, председник Народне скупштине Републике Српске.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Игор Мировић, председник Покрајинске владе, председници посланичких група у Скупштини Аутономне покрајине Војводине: Дмитар Станишић, Борис Новаковић, др Бојан Баги, доц. др Горан Иванчевић, посланици у Скупштини Аутономне покрајине Војводине: проф. др Бранислав Ристивојевић, Александар Смиљанић, Александар Зиројевић, председник Посланичке групе пријатељства и сарадње са Народном скупштином Републике Српске, Душко Чутило, директор Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, као и Недељко Чубриловић, председник Народне скупштине Републике Српске, који је дао завршно излагање.

Пошто више није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес.

Председавајући је закључио Десету седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 13,55 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.