Сазив 2020-2024
Число схадзки: 10
Датум отримованя: 12. 10. 2021.

На основу члана 129. и 130. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 60/18 - пречишћен текст), а поводом позива упућеног председнику Народне скупштине Републике Српске да са делегацијом посети Скупштину Аутономне покрајине Војводине,

С А З И В А М

10. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

на тему

„ДЕЦЕНИЈА МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНИХ ОДНОСА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“

Седница ће се одржати 12. октобра 2021. године (уторак) у Великој сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине, са почетком у 12.00 часова. 

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете. 

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134. 

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 Нови Сад, 4. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор

Pásztor István