Saziv 2020-2024
Numărul şedinţelor: 10
Data desfăşurării: 12. 10. 2021.

Na osnovu člana 129. i 130. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/18 - prečišćen tekst), a povodom poziva upućenog predsedniku Narodne skupštine Republike Srpske da sa delegacijom poseti Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine,

S A Z I V A M

10. SEDNICU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE 

na temu

„DECENIJA MEĐUPARLAMENTARNIH ODNOSA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE“

Sednica će se održati 12. oktobra 2021. godine (utorak) u Velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, sa početkom u 12.00 časova. 

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete. 

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134. 

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 Novi Sad, 4. oktobar 2021. godine

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor

Pásztor István