Saziv 2020-2024
Session number: 8
Date of event: 17. 06. 2021.
Minutes

Sa Osme sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 17. juna 2021. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10.06 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su: Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Damir Zobenica i Aleksandra Maletić, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici je prisustvovalo 112 poslanika. Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Aleksandar Đurđev, doc dr Goran Ivančević, Branislav Ristivojević, Miroslav Rodić, Ladislav Tomić, Nenad Čanak, mr Dejan Čapo, Nemanja Zavišić.

Na Osmoj sednici prvi put je u potpunosti korišten sistem eParlament.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da, početku sednice, prisustvuje 101 poslanik, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa Sedme sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 22. aprila 2021. godine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 94 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa Sedme sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Aleksandar Farkaš, u skladu sa članom 53. stav 1. tačka 1.) Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, podneo ostavku na funkciju poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmotrio je podnetu ostavku i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslaniku Aleksandru Farkašu.

Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 53. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, da je poslaniku Aleksandaru Farkašu, prestao mandat u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, danom podnošenja ostavke.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Sanja Šifliš iz Novog Sada, dana 04. juna 2021. godine, podnela ostavku na funkciju predsednika Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i konstatovao da je Sanji Šifliš prestala funkcija predsednika Upravnog odbora, danom podnošenja ostavke.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslaniku u Skupštinu AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku Nadi Milanović sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 104 glasa „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata i na taj način potvrdila mandat poslaniku Nadi Milanović.

Predsedavajući je konstatovao da je predsednik Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“, u skladu sa članom 38. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine, obavestio predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanik Nada Milanović pristupila Poslaničkoj grupi „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.“

Predsedavajući je konstatovao na osnovu člana 86. Poslovnika o radu da se prelazi na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Deo sednice posvećen postavljanju pitanja i traženju informacija traje najduže 60 minuta i obavlja se bez obzira na broj poslanika u sali.

1. Poslanik Marina Nedeljković, postavila je pitanje i potpitanje Žoltu Sakalašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. Pokrajinski sekretar je usmeno odgovorio poslaniku. Poslanik Marina Nedeljković prokomentarisala je odgovor.

Pošto je isteklo, Poslovnikom o radu, predviđeno vreme za postavljanje pitanja poslanika, da bi se nastavilo sa radom, predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 112 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 100 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ predlog usvojila.

Odbor za ravnopravnost polova je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 100 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda Osme sednice Skupštine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 100 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BROJU I PROSTORNOM RASPOREDU JAVNIH SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

4. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA IZBEGLA, RASELjENA LICA I ZA SARADNjU SA SRBIMA U REGIONU ZA 2020. GODINU;

5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;

7. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 5. i 6. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 100 glasova „za“ i šest glasova „protiv“, usvojila predlog.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrao Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Na sednici Odbora za budžet i finansije, član Odbora Đurađ Jakšić je, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine izdvojio mišljenje koje ima pravo da obrazloži na sednici Skupštine.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrao i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke, u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Đurađ Jakšić, Aleksandra Đanković, Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, Nenad Borović, Marina Nedeljković, Dmitar Stanišić, Stojanka Lekić, Pavel Surovi, Predrag Ginculj i Stanislava Hrnjak. Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres.

Predsedavajući je konstatovao da, na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, Skupština, o usvajanju završnog računa budžeta, odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 95 glasova “za“ i deset glasova “protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Završnom računu Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, na razmatranje i donošenje.

Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta amandmane su podneli: poslanik Vojislav Kulačanin (I-III), Aleksandar Smiljanić (I-VII), Marina Nedeljković (I-VII) i Đurađ Jakšić (I-VIII).

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta.

Predlog Rebalansa budžeta, podnete amandmane, Mišljenje Pokrajinske vlade povodom amandmana, prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžeta i odbije podnete amandmane.

Predlog Rebalansa budžeta, amandmane, Mišljenje Pokrajinske vlade, prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor je utvrdio da su amandmani poslanika pravno mogući, a da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da na osnovu člana 159, a u vezi sa članom 158. stav 1. Poslovnika o radu, o Predlogu Rebalansa budžeta pretres se vodi u načelu i u pojedinostima.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu o Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

U pretresu su učestvovali: Branislav Bogaroški, Ana - Marija Pinter, Željka Milošević, Nenad Borović, Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije, Marina Nedeljković, Borislav Antonić, Đurađ Jakšić, Vesna Furundžić, Aleksandar Smiljanić, Latinka Vasiljković.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres u načelu i otvorio pretres u pojedinostima. U pretresu su učestvovali: Đurađ Jakšić, Marina Nedeljković, Aleksandar Smiljanić i Vojislav Kulačanin.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč predsedavajući je zaključio pretres u pojedinostima i prelašlo se na izjašnjavanje o amandmanima na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Marine Nedeljković.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 93 glasa „protiv“, Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Marine Nedeljković.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa pet glasova „za“ i 94 glasa „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 96 glasova „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 95 glasova „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Aleksandra Smiljanića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 95 glasova „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Aleksandra Smiljanića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 96 glasova „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Aleksandra Smiljanića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 95 glasa „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 93 glasa „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Vojislava Kulačanina.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 95 glasova „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Marine Nedeljković.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 92 glasa „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Marine Nedeljković.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Vojislava Kulačanina.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 95 glasova „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Vojislava Kulačanina.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 93 glasa „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Marine Nedeljković.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 93 glasa „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Marine Nedeljković.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 96 glasova „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Marine Nedeljković.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 95 glasova „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Aleksandra Smiljanića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Aleksandra Smiljanića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 95 glasova „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Aleksandra Smiljanića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Aleksandra Smiljanića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 95 glasova „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 93 glasa „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 94 glasa „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa četiri glasa „za“ i 93 glaca „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Đurađa Jakšića.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa četiri glasa „za“ i 94 glaca „protiv“ Skupština odbila Amandman.

Predsedavajući je konstatovao na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine, Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BROJU I PROSTORNOM RASPOREDU JAVNIH SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrao Odbor za obrazovanje i nauku i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor je smatrao da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga podneo je Žolt Sakalaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Hajnalka Buranj i Marina Nedeljković.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

4. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA IZBEGLA, RASELjENA LICA I ZA SARADNjU SA SRBIMA U REGIONU ZA 2020. GODINU;

Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2020. godinu, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2020. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi. Pokrajinska vlada je u svom Mišljenju istakla da nema primedbi na Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2020.godinu.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2020. godinu prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili da Skupština AP Vojvodine da razmotri i prihvati Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2020. godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Smiljana Glamočanin Varga, Dmitar Stanišić, Đurađ Jakšić.

Pošto više nije bilo prijavljenih poslanika za pretres, predsedavajući je stavio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2020. godinu na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština usvojila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2020. godinu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 5. i 6. Dnevnog reda , prešlo se na rad po tim tačkama.

5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaje za 2019. i 2020. godinu na razmatranje i donošenje.

Izveštaji su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaji o poslovanju za 2019. i 2020. godinu i mišljenja Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i Odbor za budžet i finansije. Predstavnik predlagača je ukazao na tehničke greške u izveštajima Fonda. Tehničke ispravke su navedene u izveštajima Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i postale su sastavni deo izveštaja i o njima se odvojeno ne glasa. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji izveštaje.

Uvodno obrazloženje Izveštaja je izneo Aleksandar Sofić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: dr Imre Nađ, Đurađ Jakšić, Ištvan Pastor, Aleksandar Sofić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Marina Nedeljković, Aleksandar Zirojević.

Pošto više nije bilo prijavljenih poslanika za pretres, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 89 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“, Skupština usvojila Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 90 glasova „za“ i tri glasa „protiv“, Skupština usvojila Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

7. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA.

Odbor za ravnopravnost polova utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih poslanika za pretres, predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predsednika Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 91 glasom „za“ i četiri glasa „protiv“, Skupština donela Odluku o imenovanju predsednika Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Predsedavajući je podsetio da je poslanik Marina Nedeljković, na Sedmoj sednici Skupštine, postavila dopunska poslanička pitanja prof. dr Zoranu Miloševiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i prof. dr Zoranu Gojkoviću, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo. Odgovori su poslaniku dostavljeni. Poslanik Marina Nedeljković je, u skladu sa članom 206. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine, na Osmoj sednici Skupštine prokomentarisala odgovore.

Takođe, poslanik Marina Nedeljković, postavila je poslanička pitanja: Žoltu Sakalašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice i Predragu Vuletiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Odgovori su poslaniku dostavljeni. Poslanik Marina Nedeljković je, u skladu sa članom 206. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine, na Osmoj sednici Skupštine prokomentarisala odgovore.

Poslanik Đurađ Jakšić, na Sedmoj sednici Skupštine, postavio je dopunsko poslaničko pitanje prof. dr Zoranu Gojkoviću, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik Đurađ Jakšić je, u skladu sa članom 206. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine, na Osmoj sednici Skupštine prokomentarisao odgovor i postavio novo dopunsko pitanje prof. dr Zoranu Gojkoviću, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo.

Poslanik Đurađ Jakšić, na Sedmoj sednici Skupštine, postavio je poslaničko pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade i dr Nenadu Ivaniševiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam. Odgovori su poslaniku dostavljeni u pismenoj formi. Poslanik Đurađ Jakšić je, u skladu sa članom 206. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine, na Osmoj sednici Skupštine prokomentarisao odgovore.

Poslanik Marina Nedeljković, na Sedmoj sednici Skupštine, postavila je poslaničko pitanje dr Nenadu Ivaniševiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik Marina Nedeljković nije komentarisala odgovor na pitanje.

Na Osmoj sednici Skupštine poslanička pitanja u usmenom obliku postavio je poslanik Đurađ Jakšić Aleksandru Sofiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Predsedavajući je konstatovao da će odgovori biti dostavljeni u pisanom obliku.

Pošto se više niko od poslanika nije javio za postavljanje poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio Osmu sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 15.30 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.