Saziv 2020-2024
Číslo zasadnutia: 8
Dátum konania: 17. 06. 2021.

Na osnovu čl. 78. i 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst), 

 

S A Z I V A M

OSMU SEDNICU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 17. juna 2021. godine (četvrtak),

u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BROJU I PROSTORNOM RASPOREDU JAVNIH SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

3. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA IZBEGLA, RASELjENA LICA I ZA SARADNjU SA SRBIMA U REGIONU ZA 2020. GODINU;

4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE  VOJVODINE ZA 2019. GODINU;

5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU.

U prilogu Vam dostavljam Zapisnik sa Sedme sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 22. aprila 2021. godine, radi usvajanja.

Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molim Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/487-4124 ili 021/487-4134.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 07. jun 2021. godine

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor

Pásztor István