Saziv 2020-2024
Broj sjednice: 7
Datum održavanja: 22. 04. 2021.

Na osnovu čl. 78. i 79. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst), 

S A Z I V A M

SEDMU SEDNICU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 22. aprila 2021. godine (četvrtak),

u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 10,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

1.PREDLOG DA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE BUDE PREDLAGAČ ZAKONA O OBNOVI KULTURNO-ISTORIJSKOG NASLEĐA I PODSTICANjU RAZVOJA SREMSKIH KARLOVACA, SA TEKSTOM ZA PREDLOG ZAKONA;

2.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O USTANOVLjAVANjU ZNAKA „NAJBOLjE IZ VOJVODINE“;

3.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MREŽE KORIDORA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE NA OSNOVNOM PRAVCU DRŽAVNOG PUTA I REDA BROJ 24 SUBOTICA-ZRENjANIN-KOVIN;

4.IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

5.GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA ZA 2019. GODINU;

6.GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA ZA 2020. GODINU;

7.IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2019. GODINU;

8.IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2020. GODINU;

9.PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE; 

 

U prilogu Vam dostavljam Zapisnik sa Šeste sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 25. februara 2021. godine, radi usvajanja.

Molim Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molim Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/487-4124 ili 021/487-4134.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 14. april 2021. godine

 

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor

Pásztor István