Saziv 2008-2012
Broj sednice: 9
Datum održavanja: 31. 03. 2009.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
9. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 31. marta 2009. godine (utorak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009. GODINU,
  2. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MREŽE KORIDORA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE NA OSNOVNOM PRAVCU DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 24 SUBOTICA-ZRENjANIN-KOVIN,
  3. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH HRVATA,
  4. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH SLOVAKA,
  5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.2008. DO 31.12.2008. GODINE,
  7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR-31. DECEMBAR 2008. GODINE,
  8. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU ( DAVANjE SAGLASNOSTI ),
  9. IZVEŠTAJ O DODELjENIM SREDSTVIMA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2008. GODINU,
  10. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIM REZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2008. GODINU,

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa osme sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 02. februara 2009. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 20. mart 2009. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Egereši Šandor