Сазив 2020-2024
Число схадзки: 3
Датум отримованя: 29. 10. 2020.
Записнїк

са Треће седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 29. октобра 2020. године у Великој сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Седница је почела у 11,07 часова.

Седницом су председавали Иштван Пастор, председник и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да, имајући у виду мере предострожности за спречавање ширења заразних болести КОВИД-19, првенствено мере физичког дистанцирања, простор у коме се одржава седница нема систем за електронско гласање те ће се кворум утврђивати пребројавањем посланика, као и да ће се пријаве за реч и гласање, обављати подизањем руку.

Председавајући је обавестио посланике да пријаве за претрес, подносиће се у писаном облику, на обрасцима који су посланицима подељени од стране Службе; за повреду пословника и реплику ће се пријављивати подизањем руку и да ће се посланици обраћати Скупштини са говорнице.

Председавајући је подсетио посланике и све присутне у сали да је обавезно ношење заштитне маске.

Председавајући је утврдио кворум и констатовао да је од укупног броја посланика почетку седнице присуствовало 115 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Милан Влаисављевић, Милан Гарашевић, Наташа Лалић и Жељко Малушић.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештаје са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине. Председавајући је ставио Извештај о потврђивању мандата посланицима Милошу Давидовићу и Горану Пузићу са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“ и Кочалка Душку са Изборне листе „ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ - ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО“ (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт) - Жика Гојковић, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 107 гласова „за“ усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланицима Горану Пузићу и Милошу Давидовићу са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“ и мандат посланику Кочалка Душку са Изборне листе „ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ - ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО“ (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт) - Жика Гојковић.

Председник Посланичке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ., у складу са чланом 38. став 2 и 4. Пословника о раду, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што су посланици Милош Давидовић и Горан Пузић приступили Посланичкој групи АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

Председник Посланичке групе „ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ“, у складу са чланом 38. став 2 и 4. Пословника о раду, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене састава Посланичке групе тако што је посланик Кочалка Душко приступио Посланичкој групи „ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ“.

Председавајући је Предлог дневног реда Треће седнице ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 100 гласова „за“ и четири „против“ утврдила

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ИЗБОР ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ.

Прешло се на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

На основу члана 48. став 1. Статута Аутономне покрајине Војводине и члана 186. став 1. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, кандидата за председника Покрајинске владе предлаже председник Скупштине, пошто саслуша мишљење представника посланичких група. Председник Скупштине Пастор Иштван предложио је Игора Мировића за кандидата за председника Покрајинске владе и тај предлог је додатно образложио.

На основу члана 48.став 2. Статута Аутономне покрајине Војводине и члана 187. Пословника о раду Скупштине, кандидат за председника Покрајинске владе предлаже кандидате за једног или више потпредседника и за чланове Покрајинске владе.

Кандидат за председника Покрајинске владе, Игор Мировић, је предложио кандидате за потпредседнике и за чланове Покрајинске владе.

На основу члана 188. став 1. Пословника о раду, о предлогу кандидата за председника, потпредседнике и чланове Покрајинске владе отвара се претрес.

У претресу су учествовали: доц. др Горан Иванчевић, Ненад Чанак, др Бојан Баги, Душан Бајатовић, Дмитар Станишић, Ђурађ Јакшић, Ненад Боровић, Бранислав Богарошки, Станислава Хрњак, проф. др Бранислав Ристивојевић, Јасмина Стевановић, Марина Недељковић, Борислав Антонић, Александар Оџић, Дамир Зобеница, Мирослав Родић, Милош Тубић, Милан Ђукић, Олена Папуга, Александра Малетић, мр Мирослав Шпановић, мр Дејан Чапо, Снежана Седлар, Ника Петровић, Павел Сурови, Игор Стојков, Рајка Вујовић, Радмила Митровић, Миодраг Булајић и Игор Мировић.

На основу члана 48. став 3. и 4. Статута Аутономне покрајине Војводине и члана 188. став 2. и 3. Пословника о раду Супштине, о предлогу кандидата за председника, кандидата за потпредседника и чланова Покрајинске владе одлучује се истовремено јавним гласањем. Покрајинска влада је изабрана, ако је за њен избор гласала већина од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио на гласање предлог за избор Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да је већином од укупног броја посланика (61)., са 101 гласом „за“ и десет гласова „против“ Скупштина изабрала Покрајинску владу и то:

- За председника Покрајинске владе изабран је: ИГОР МИРОВИЋ.

- За потпредседникa Покрајинске владе изабран је: БРАНКО ЋУРЧИЋ.

- За потпредседникa Покрајинске владе и покрајинског секретара за здравство изабран је: ПРОФ. ДР ЗОРАН ГОЈКОВИЋ.

- За потпредседникa Покрајинске владе и покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине изабран је: ВЛАДИМИР ГАЛИЋ.

- За потпредседникa Покрајинске владе и покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице изабран је: ЖОЛТ САКАЛАШ.

За чланове Покрајинске владе и покрајинске секретаре који руководе органима покрајинске управе изабрани су:

- АЛЕКСАНДАР СОФИЋ, за покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;

- ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, за покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;

- ПРЕДРАГ ВУЛЕТИЋ, за покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;

- СМИЉКА ЈОВАНОВИЋ, за покрајинског секретара за финансије;

- ОГЊЕН БЈЕЛИЋ, за покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај;

- ПРОФ. ДР ЗОРАН МИЛОШЕВИЋ, за покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност;

- ЧЕДОМИР БОЖИЋ, за покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;

- НЕНАД ИВАНИШЕВИЋ, за покрајинског секретара за привреду и туризам;

- ДАНЕ БАСТА, за покрајинског секретара за спорт и омладину.

На основу члана 47. став 2. Статута Аутономне покрајине Војводине посланику који буде изабран за председника, потпредседника и члана Покрајинске владе престаје посланички мандат. На основу члана 13. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади и члана 189. Пословника о раду Скупштине, председник, потпредседник и чланови Покрајинске владе, полажили су пред Скупштином заклетву.

Председавајући је председнику и члановима Покрајинске владе честитао на избору и пожелео успешан рад.

Председавајући је закључио Трећу седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 15,25 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.