Сазив 2020-2024
Число схадзки: 3
Датум отримованя: 29. 10. 2020.

На основу члана 186. став 1 Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 60/2018 – пречишћен текст),

 

С А З И В А М

ТРЕЋУ СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 29. октобра 2020. године (четвртак),
у Великој сали Скупштине АП Војводине, по завршетку Друге седнице Скупштине

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ИЗБОР ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ.

 

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/487-4124 или 021/487-4134.


СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 29. октобар 2020. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)