Saziv 2020-2024
Číslo zasadnutia: 1
Dátum konania: 31. 07. 2020.
Zápisnica

sa Prve sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 31. jula 2020. godine u Velikoj sali Kongresnog centra „Master“ Novosadskog sajma.

Sednica je počela u 10,04 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je, u skladu sa članom 4. stav 3. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, do izbora predsednika Skupštine, najstariji poslanik, Momo Čolaković, kome je u radu pomagao zamenik generalnog sekretara, Boris Bajić.

Predsedavajući je zamolio poslanike za razumevanje što se sednica Skupštine, iz objektivnih razloga, održava u posebnim okolnostima, u Kongresnom centru „Master“ Novosadskog sajma.

Predsedavajući je takođe napomenuo, da prostor u kome se održava sednica nema sistem za elektronsko glasanje te je obavestio poslanike da će se kvorum utvrđivati prebrojavanjem poslanika, prijave za reč i glasanje, obavljaće se podizanjem ruku i zamolio poslanike da se predstave kada dobiju reč.

Predsedavajući je utvrdio kvorum i konstatovao da je od ukupnog broja poslanika sednici prisustvovalo 115 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Dovedan Novo, Jelić Bojana (Novi Sad), Jovanović Sreten, Surovi Pavel i Čanak Nenad.

Sednici Skupštine, po pozivu, prisustvovali su predsednik Pokrajinske izborne komisije, Milovan Amidžić i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Saglasno članu 9. stav 2. i 4. Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i članu 5. Poslovnika o radu Skupštine, na prvoj sednici Skupštine potvrđuju se mandati izabranih poslanika, obrazuju poslaničke grupe, vrši se izbor predsednika Skupštine, donosi se odluka o broju i vrši se izbor potpredsednika Skupštine, imenuje se generalni sekretar Skupštine i mogu se obrazovati radna tela Skupštine.

Na početku sednice Skupštine vrši se potvrđivanje mandata poslanika.

Skupština potvrđuje mandate poslanika na osnovu uverenja o izboru poslanika i Izveštaja Pokrajinske izborne komisije o sprovedenim izborima.

Saglasno članu 6. stav 3. i 4. Poslovnika o radu, Skupština obrazuje Komisiju za potvrđivanje mandata poslanika od sedam članova, u čijem sastavu se obezbeđuje srazmerna zastupljenost poslanika izabranih na predlog političkih stranaka, koalicije političkih stranaka ili koalicije političke stranke i grupe građana ili grupe građana.

U skladu sa članom 7. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, predsedavajući je predložio da se u Komisiju za potvrđivanje mandata poslanika izaberu sledeći poslanici:

1. Saša Levnajić, za predsednika, Koalicija: Aleksandar Vučić - Za našu decu.

2. Aleksandra Đanković, za člana, Koalicija „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS);

3. Ana-Marija Pinter, za člana, Savez vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Szövetség,

4. Nataša Lalić, za člana, Koalicija VOJVOĐANSKI FRONT- ujedinjeni za demokratsku Srbiju;

5. Vladislav Živanović, za člana, Koalicija: ZA KRALjEVINU SRBIJU- ZA SRPSKO VOJVODSTVO;

6. Branislav Ristivojević, za člana, Koalicija „Metla 2020“;

7. Marina Nedeljković, za člana, Srpska radikalna stranka.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 115 glasova „za“ izabrana Komisija za potvrđivanje mandata poslanika.

Predsedavajući je odredio pauzu od 30 minuta (10,11-10,42 časova), za koje vreme je Komisija održala sednicu i utvrdila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika.

Nakon pauze, predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 90 izabranih poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Predsedavajući je pozvao Sašu Levnajića, predsednika Komisije kako bi obrazložio Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o potvrđivanju mandata svih izabranih poslanika na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 115 glasova „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata, i da je na taj način potvrdila mandate 120 poslanika izabranih u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, na izborima održanim 21. juna i 01. jula 2020. godine.

Shodno članu 10. stav 3. Poslovnika o radu, podnošenjem izveštaja Skupštini, Komisija je prestala sa radom.
Pošto su potvrđeni svi mandati poslanika, predsedavajući je konstatovao da je Skupština konstituisana.
Danom konstituisanja Skupštine, prestao je mandat poslanicima prethodnog saziva Skupštine.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Shodno članu 9. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i članu 5. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, predsedavajući je predložio sledeći

DNEVNI RED:

  1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  2. IZBOR POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  3. IMENOVANjE GENERALNOG SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  4. IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANjA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi Dnevni red.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 115 glasova „za“ utvrdila Dnevni red Prve sednice Skupštine AP Vojvodine.

Za rad po PRVOJ tački dnevnog reda, IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AP VOJVODINE, potrebno je da poslanici predlože kandidata za predsednika Skupštine. Na osnovu člana 14. Poslovnika o radu, kandidata za predsednika Skupštine može predložiti najmanje 20 poslanika. Poslanik može učestvovati u predlaganju samo jednog kandidata, a predlog se podnosi predsedavajućem, u pisanom obliku.

Predsedavajući je odredio pauzu od 30 minuta (10,50-11,24 časova) za predlaganje kandidata za predsednika Skupštine i zamolio poslanike da pauzu iskoriste i za obrazovanje poslaničkih grupa, u skladu sa članom 37. i 38. stav 1. Poslovnika o radu.

U postupku predlaganja kandidata za predsednika Skupštine i u obrazovanju poslaničkih grupa, poslanicima su u radu pomagali zaposleni u Službi Skupštine.

Nakon pauze, predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 114 izabranih poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu, u glasanju za izbor predsednika Skupštine, predsedavajućem, pomagali su zamenik generalnog sekretara Skupštine i dva najmlađa poslanika, koja su prisutna na sednici, a to su:

1. Aleksandar Smiljanić,

2. Milica Božić.

Na osnovu člana 14. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine predsedavajući je primio jedan predlog kandidata za izbor predsednika Skupštine.

Predstavnik predlagača, Damir Zobenica, obrazložio je podneti predlog za izbor predsednika Skupštine
Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao Đurađ Jakšić.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres.

Na osnovu člana 17. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine predsednik Skupštine, bira se javnim glasanjem

Predsednik je izabran ako je dobio većinu glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se za predsednika Skupštine AP Vojvodine izabere Ištvan Pastor.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, sa 110 glasova „za“ i 5 „uzdržanih“ glasova, za predsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine izabrala Pastor Ištvana.

Predsednik Skupštine prilikom stupanja na dužnost, na osnovu člana 20. Poslovnika o radu, polaže pred Skupštinom zakletvu.

Predsednik Skupštine položio je zakletvu pred Skupštinom:

„Zaklinjem se da ću poštovati Ustav i zakon Republike Srbije, Statut Autonomne pokrajine Vojvodine i da ću dužnost predsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine obavljati savesno, nepristrasno i odgovorno, rukovodeći se demokratskim načelima, interesima građana i interesima Autonomne pokrajine Vojvodine i da ću čuvati ugled Skupštine“.

Predsedavajući je uputio srdačne čestitke novoizabranom predsedniku, poželeo uspešan rad i pozvao ga da preuzme predsedavanje sednici.

Ištvan Pastor preuzeo je predsedavanje sednici.

Nakon uvodnih reči, predsedavajući je obavestio Skupštinu da je primio obaveštenje da je, u smislu člana 37. i 38. Poslovnika o radu, u Skupštini obrazovano šest poslaničkih grupa i to:

1. Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.“, predsednik Poslaničke grupe Dmitar Stanišić, a zamenik predsednika Poslaničke grupe Saša Levnajić;

2. Poslanička grupa „Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija“, predsednik Poslaničke grupe Dušan Bajatović, a zamenik predsednika Poslaničke grupe Željka Milošević;

3. Poslanička grupa „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István - Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor“, predsednik Poslaničke grupe dr Bojan Bagi, a zamenik predsednika Poslaničke grupe Livia Korponai;

4. Poslanička grupa „Vojvođanski front – Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija“, predsednik Poslaničke grupe Branislav Bogaroški, a zamenik predsednika Poslaničke grupe Aleksandar Odžić;

5. Poslanička grupa „DSS METLA – MILOŠ JOVANOVIĆ“, predsednik Poslaničke grupe Branislav Ristivojević, a zamenik predsednika Poslaničke grupe Miloš Tubić;

6. Poslanička grupa „POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE“, predsednik Poslaničke grupe doc. dr Goran Ivančević, a zamenik predsednika Poslaničke grupe Vladislav Živanović.


2. tačka dnevnog reda: IZBOR POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Članom 13. Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i članom 22. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, utvrđeno je da prilikom svakog konstituisanja, Skupština, na predlog predsednika, posebnom odlukom utvrđuje broj potpredsednika.

Nakon obavljenih konsultacija, predsednik je predložio da Skupština ima pet potpredsednika.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 107 glasova „za“ i 5 glasova „protiv“, odlučila da ima pet potpredsednika.

Pošto je doneta odluka o broju potpredsednika Skupštine, pristupilo se predlaganju kandidata za izbor potpredsednika.

Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu, jednog ili više kandidata za potpredsednika Skupštine, ali najviše do broja koji se bira, može predložiti najmanje 20 poslanika. Predlog kandidata se podnosi predsedniku Skupštine, u pisanom obliku.

Predsedavajući je odredio pauzu od 40 minuta (12,00-12,56 časova) za predlaganje kandidata za potpredsednike Skupštine.

U postupku predlaganja kandidata za potpredsednike Skupštine poslanicima su u radu pomagali zaposleni u Službi Skupštine.

Nakon pauze, predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 106 izabranih poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je primio pet predloga za izbor potpredsednika i kao poslanik koji je i predstavnik predlagača, obrazložio predloge.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: prof. dr Branislav Ristivojević i Damir Zobenica.

Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres.

Na osnovu člana 24. stav 5. Poslovnika o radu po zaključenju pretresa predsednik Skupštine utvrđuje Listu kandidata za potpredsednike Skupštine po azbučnom redu početnog slova prezimena kandidata.
Polazeći od navedene odredbe, predsedavajući je utvrdio Listu kandidata za izbor potpredsednika Skupštine:

1. Đanković Aleksandra;

2. Zavišić Nemanja;

3. Zobenica Damir;

4. Maletić Aleksandra;

5. Čapo Dejan.

Na osnovu člana 25. a u vezi sa članom 17. Poslovnika o radu, potpredsednici Skupštine biraju se javnim glasanjem.

Glasanje se vrši po odredbama Poslovnika o odlučivanju javnim glasanjem.

Svaki poslanik glasa za najviše onoliko kandidata koliko se potpredsednika bira.

Potpredsednik Skupštine je izabran ako je dobio većinu glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednika Skupštine AP Vojvodine izabere Aleksandra Đanković.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, sa 105 glasova „za“ i 5 „uzdržanih“ glasova, za potpredsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine izabrala Aleksandru Đanković.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednika Skupštine AP Vojvodine izabere Nemanja Zavišić.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, sa 106 glasova „za“ i 5 „uzdržanih“ glasova, za potpredsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine izabrala Nemanju Zavišića.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednika Skupštine AP Vojvodine izabere Damir Zobenica.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, sa 106 glasova „za“ i 5 „uzdržanih“ glasova, za potpredsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine izabrala Damira Zobenicu.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednika Skupštine AP Vojvodine izabere Aleksandra Maletić.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, sa 106 glasova „za“ i 5 „uzdržanih“ glasova, za potpredsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine izabrala Aleksandru Maletić.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se za potpredsednika Skupštine AP Vojvodine izabere Dejan Čapo.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, sa 106 glasova „za“ i 5 „uzdržanih“ glasova, za potpredsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine izabrala Čapo Dejana.

Potpredsednici Skupštine pre stupanja na dužnost, na osnovu člana 27. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, polažu pred Skupštinom zakletvu.

Potpredsednici Skupštine položili su zakletvu:

„Zaklinjem se da ću poštovati Ustav i zakon Republike Srbije, Statut Autonomne pokrajine Vojvodine i da ću dužnost potpredsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine obavljati savesno, nepristrasno i odgovorno, rukovodeći se demokratskim načelima, interesima građana i interesima Autonomne pokrajine Vojvodine i da ću čuvati ugled Skupštine“.

Predsedavajući je uputio srdačne čestitke novoizabranim potpredsednicima, poželeo im uspešan rad i pozvao ih da zauzmu svoja mesta.


3. tačka dnevnog reda: IMENOVANjE GENERALNOG SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Na osnovu člana 28. Poslovnika o radu kandidata za generalnog sekretara Skupštine predlaže predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine je predložio da se za generalnog sekretara Skupštine APV imenuje Nikola Banjac, master pravnik iz Novog Sada i obrazložio je predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio predlog na glasanje.

Generalni sekretar je imenovan ako je za njegovo imenovanje glasala većina od prisutnih poslanika.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 109 glasova „za“, za generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine imenovala Nikolu Banjca, master pravnika iz Novog Sada.

U skladu sa članom 35. stav 3 Poslovnika o radu, funkcija generalnog sekretara prethodnog saziva prestala je danom imenovanja generalnog sekretara novog saziva.


4. tačka dnevnog reda: IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANjA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Saglasno članu 44. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsednik Skupštine, u dogovoru sa predsednicima poslaničkih grupa koje su zastupljene u Skupštini, predlaže kandidate za predsednike i članove odbora, srazmerno broju poslanika koje te poslaničke grupe imaju u Skupštini.

Na osnovu dogovora utvrđen je Predlog odluke o izboru predsednika i članova Odbora za administrativna i mandatna pitanja.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje.
Na osnovu člana 45. Poslovnika o radu, o predlogu za izbor predsednika i članova odbora odlučuje se u celini javnim glasanjem. Odluka je doneta, ako je za nju glasala većina prisutnih poslanika.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 110 glasova „za“, donela Odluku o izboru predsednika i članova Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je završen rad po utvrđenom dnevnom redu, predsedavajući je zaključio Prvu sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 13,40 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.