Сазив 2020-2024
Число схадзки: 1
Датум отримованя: 31. 07. 2020.

На основу члана 33. став 2. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број:20/2014) и члана 4. став 1.Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 60/2018 – пречишћен текст),


С А З И В А М

ПРВУ СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 31. јула 2020. године (петак), у Великој сали Конгресног центра „Мастер“ Новосадског сајма,са почетком у 10,00 часова

 

Прву седницу Скупштине сазива председник Скупштине претходног сазива у року од три дана од дана подношења Извештаја Покрајинске изборне комисије о спроведеним изборима одржаним 21. јуна и 1. јула 2020. године.

Сагласно члану 9.Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 28/14) и члану 5. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („ Службени лист АПВ“, број: 60/2018 – пречишћен текст),на првој седници Скупштине, потврђују се мандати посланика, образују посланичке групе, врши се избор председника и потпредседника Скупштине, именује се генерални секретар Скупштине, а могу се образовати и радна тела Скупштине.

Уз сазив за седницу достављам вам Извештај о спроведеним изборима за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, одржаним 21. јуна и 1. јула 2020. године.

Молим посланике да на седницу понесу Уверење о избору за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, како би се на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије и Уверења о избору за посланика, извршило потврђивање мандата посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

 

 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 27. јули 2020. године

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор
(Pásztor István)