Saziv 2016-2020
Session number: 38
Date of event: 07. 05. 2020.
Minutes

sa 38. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 07. maja 2020. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,05 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Predsednik je obavestio da, imajući u vidu mere prevencije za sprečavanje širenja zarazne bolesti  Kovid - 19, prvenstveno mere fizičkog distanciranja, na sednici nismo u mogućnosti da koristimo elektronski sistem, te će se kvorum  utvrđivati prebrojavanjem poslanika, a glasati podizanjem ruku. Istovremeno je obavestio poslanike da se ne mogu koristiti mikrofoni ispred sebe, nego će diskutanti morati izaći za govornicu.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 97 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Gavra Avramov, Jelena Balašević, Amir Bislimi, Dragan Božić, Miroslav Vasin, Zorica Damjanović, Akoš Elveđi, Dušan Jakovljev, Marko Karanfilović, Svetlana Kozić, Gordana Kozlovački, Neđeljko Konjokrad, Bojan Kostreš, Dragomir Lalić, Rajko Mijović, Ivica Milankov, Borislav Novaković, Nebojša Novaković, Goran Paunović, Dragan Stjepanović, Zoran Subotić, Ana Tomanova Makanova i Aron Čonka.

Predsednik je podsetio da će se prijave za pretres, kao i do sada, podnositi  u pisanom obliku. Za povredu poslovnika i za repliku prijavljivaće se podizanjem ruke. Poslanici će se Skupštini obraćati, sa govornice.
Takođe, podsetio je poslanike i sve prisutne u sali da je obavezno nošenje zaštitne maske i rukavica.
Poslanici su minutom ćutanja odali počast svim građanima Republike Srbije koji su preminuli od posledica bolesti Kovid - 19.

Zapisnik sa 37. sednice Skupštine, koja je održana 02. marta 2020. godine, dostavljen je uz saziv za današnju sednicu. Predsednik je stavio na glasanje Zapisnik sa 37. sednice. Predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 37. sednice Skupštine.

Prešlo se na  utvrđivanje Dnevnog reda.

Odbor za propise je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI;
  4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
  5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
  6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;
  7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 76 glasova „za“ i 4 glasa „protiv“ utvrdila Dnevni red 38. sednice Skupštine AP Vojvodine.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 1. do 6. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 76 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ Skupština  predlog usvojila.


Pošto je spojen pretres po tačkama 1-6. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada je utvrdila:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU

i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, Amandman je podneo poslanik Dejan Maksimović.

Amandman je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnet Amandman.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka, Amandman poslanika Dejana Maksimovića  na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupšstinske odluke Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke i da odbije podneti Amandman.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede i Amandman poslanika Dejana Maksimovića prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke i odbije podneti Amandman.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka i Amandman poslanika Dejana Maksimovića prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor za propise smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom i da je Amandman pravno moguć.

Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta, Skupštini se obratio predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede podneo je dr Vuk V. Radojević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 1-6. Dnevnog reda.

Poslanik Dejan Maksimović je obrazložio podneti Amandman.

U pretresu su učestvovali: Ištvan Pastor, Branislav Bogaroški, Đurađ Jakšić, Milenko Jovanov, Aleksandar Zelenski, Nenad Borović, Saša Šućurović, Goran Gonđa, Milan Ćuk, Ilija Maravić, Danijel Radić, Ivana Zečević, Milorad Lemić, Nemanja Šarčević i Jovan Lazarov.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, i to sa 74 glasa „za“ i 10 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, i to sa 74 glasa „za“ i 10 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, i to sa 74 glasa „za“ i 10 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman poslanika Dejana Maksimovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 6 glasova „za“ i 69 glasova „protiv“ odbila Amandman  poslanika Dejana Maksimovića.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćena sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, i to sa 70 glasa „za“ i 9 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćena sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, i to sa 74 glasa „za“ i 9 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, i to sa 74 glasa „za“ i 10 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Odbor za propise podneo je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.
Predlog Pokrajinske skupštinske odluke dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje i Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštineske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, i to sa 81 glasom „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Pošto nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 38. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 12,52 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.