Saziv 2016-2020
Broj sjednice: 34
Datum održavanja: 06. 11. 2019.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 60/2018 – prečišćen tekst),

 

S A Z I V A M

34. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 06. novembra 2019. godine (sreda),
u Velikoj sali Kongresnog centra „Master“ Novosadskog sajma, sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2019. GODINE;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „POTAMIŠJE“;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU;
  4. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2019. GODINU;
  5. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN ZA 2018. GODINU;
  6. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2018. GODINU;
  7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.JANUAR-31.DECEMBAR 2018. GODINE.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 33. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 18. septembra 2019. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 25. oktobar 2019. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)