Сазив 2016-2020
Број седнице: 31
Датум одржавања: 31. 05. 2019.
Записник

са 31. (тематске) седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 31. маја 2019. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, на тему „ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 30 ГОДИНА ОД УСВАЈАЊА КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА“

Тематска седница је почела у 10,08 часова.

Тематској седници Скупштине председавао је Пастор Иштван, председник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика тематској седници Скупштине присуствовао је 71 посланик.

Према евиденцији, тематској седници Скупштине нису присуствовали посланици: др Бојан Баги, Јелена Балашевић, проф. др Бранислава Белић, Амир Бислими, Ненад Боровић, Мирослав Васин, др Жељко Видовић, мр фарм. Драгана Ђурић Булатовић, Зорица Дамјановић, Драган Драгић, Злата Ђерић, Александар Зеленски, Ивана Зечевић, Дамир Зобеница, Ђурађ Јакшић, Бранислава Јефтић, Александар Јовановић, Сретен Јовановић, Урош Кандић, Сања Ковачевић, Светлана Козић, Гордана Козловачки, Неђељко Коњокрад, Акош Елвеђи, Бојан Костреш, Војислав Кулачанин, мр Арсен Курјачки, Драгомир Лалић, Саша Левнајић, Стојанка Лекић, Марко Марић, Ивица Миланков, Борислав Новаковић, Небојша Новаковић, Горан Пауновић, Данијел Радић, Сандра Ристић, Мирослав Родић, Марко Каранфиловић, др Иван Стијеповић, Душан Стипановић, Драган Стјепановић, Ана Томанова Маканова, Милан Ћук, Александар Фаркаш, Дејан Чапо, Арон Чонка, Немања Шарчевић и мр Мирослав Шпановић.

Тематској седници Скупштине поред посланика присуствовали су и: Ређина де Доминићис, директор УНИЦЕФ-а у Србији и Милан Дакић, заменик Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за права детета.

Присутнима су се, пригодним говорима, обратили: Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине; Ређина де Доминићис, директорка УНИЦЕФ-а у Србији и Милан Дакић, заменик Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за права детета.

У дискусији су учествовали: Горан Гонђа, Јованка Чолак-Кираљ, Љубодраг Мишчевић, Зоран Вранешевић, Павел Сурови, мр Милица Кирћански, Снежана Седлар, потпредседник Скупштине АП Војводине, Ређина де Доминићис, директор УНИЦЕФ-а у Србији и Милан Дакић, заменик Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за права детета.

Тематска седница Скупштине је закључена у 11,16 часова.

На тематској седници Скупштине вођене су стенографске белешке.