Сазив 2016-2020
Число схадзки: 31
Датум отримованя: 31. 05. 2019.

На основу члана 129. и 130. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 60/18-пречишћен текст),


С А З И В А М

31. СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

на тему

"ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 30 ГОДИНА ОД УСВАЈАЊА КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА"

Седница ће се одржати 31. маја 2019. године (петак),

у Великој сали Скупштине АП Војводине,
са почетком у 10,00 часова

Посланицима ће се обратити Ређина де Доминићис (Regina De Dominicis) директорка УНИЦЕФ-а у Србији и Милан Дакић, заменик Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за права детета.

Питања посланика и дискусија су планирани након обраћања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

 

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 21. мај 2019. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)