Сазив 2016-2020
Число схадзки: 25
Датум отримованя: 30. 10. 2018.

На основу члана 129. и 130. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 37/2014, 54/2014 и 57/2017),


С А З И В А М

25. СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

на тему

„РЕГИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ЕКОНОМСКЕ И СОЦИЈАЛНЕ КОХЕЗИЈЕ: НАДЛЕЖНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЈЕ, ИСКУСТВА ГОРЊЕ АУСТРИЈЕ“

Седница ће се одржати 30. октобра 2018. године (уторак),
у Великој сали Скупштине АП Војводине,
са почетком у 12,30 часова

У прилогу вам достављамо припрему за тематску седницу.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

 
Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

 

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 22. октобар 2018. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)