Saziv 2016-2020
Broj sednice: 24
Datum održavanja: 18. 09. 2018.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br.: 37/2014, 54/2014 i 57/2017),

 

S A Z I V A M

24. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 18. septembra 2018. godine (utorak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine,sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOM ANTIKORUPCIJSKOM PLANU;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ORGANIZOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD;
  3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 2017-2021. GODINE;
  4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRIBAVLjANjU, RASPOLAGANjU I UPRAVLjANjU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BROJU I PROSTORNOM RASPOREDU JAVNIH SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  6. PREDLOG MEMORANDUMA O NAMERAMA O SARADNjI IZMEĐU NIŽEGORODSKE OBLASTI (RUSKA FEDERACIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
  7. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU, U PERIODU JANUAR – JUN 2018. GODINE;
  8. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2017. GODINU;
  9. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2017. GODINU JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN;
  10. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2017. GODINU.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 23. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 19. juna 2018. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 07. septembar 2018. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)